Daimler Buses GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Германия

телефон: +49 731-181-0
е-mail: info.buses@daimlertruck.com

Представляван от фирменото ръководство:
Тил Обервьордер (председател), Майкъл Клайн, Петер Рьодер, Мирко Сгода, Луц Витиг

Търговски регистър при Окръжен съд Щутгарт, № 17316
ДДС №: DE 147 032 272

Други компании, които рекламират на този уебсайт:
Силвър Стар Моторс ЕАД – генерален представител
ЕИК 204339263
София 1510
ул. „Резбарска“ № 5
България

телефон: +359 (0) 2 40 82 828
е-mail: office@silverstar.bg

Съвет на директорите: Стивън Уитакър - Председател на Съвета на Директорите
Д-р Йоахим Шмидт
Ролф-Юрген Заерле 
Александър Бабанин