Авторско право.

Copyright Daimler Buses  GmbH. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудио, видео и анимирани файлове, както и тяхното подреждане на сайта, са защитени по Закона за авторското право и други сродни права за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да се копират нито за търговски цели и разпространение, нито да бъдат изменяни или използвани на други интернет сайтове. Някои сайтове на Daimler Buses GmbH съдържат и изображения, които са защитени от авторското право на лицата, които са ги предоставили.

Търговски марки.

Ако не е посочено друго, всички споменати на сайтовете на Daimler Buses GmbH марки са законово защитени търговски марки на Daimler Buses GmbH или на Daimler Truck AG, на наименованията на моделите, както и на всички лога и емблеми на компанията.

Заявления, ориентирани към бъдещето.

Много сайтове съдържат заявления, ориентирани към бъдещето, които почиват на оценки на ръководството на Daimler Buses GmbH или на Daimler Truck AG. Използването на думи като “очакваме”, “оценяваме”, “разчитаме на”, “възнамеряваме” и “планираме” на тези сайтове има за цел да подчертае тяхната ориентация към бъдещето. Подобни заявления отразяват виждането на Daimler Buses GmbH или Daimler Truck AG по отношение на бъдещи събития към момента, в който са извършени, и са свързани с рискове и съмнения. Както е обяснено в отчетите, които Daimler Truck AG подава пред американската Комисия за ценни книжа и борсова търговия U.S. Securities and Exchange Commission (включително последния годишен отчет за дейността Form 20-F), много влияния могат да доведат до значително отклонение на действителните резултати от посочените тук оценки. Подобни влияния включат, наред с други промени в общите стопански и търговски рамкови условия, промени във валутните курсове и нивото на лихвите, вноса на конкурентни продукти, недостатъчно потребление на нови продукти и услуги и промени в бизнес стратегията. Daimler Buses GmbH и Daimler Truck AG не възнамеряват и не поемат каквото и да било задължение да актуализират текущо тези заявления, ориентирани към бъдещето, тъй като същите произтичат изключително от обстоятелствата в деня на тяхното публикуване.

Продукти и цени.

След редакционното приключване на отделните страници могат да се наложат промени. Данните на този сайт на Daimler Buses GmbH следва да се разглеждат като ориентировъчни. Възможни са грешки или промени в цените. Изображенията може също да сдържат принадлежности и специални оборудвания на Daimler Buses GmbH, които не спадат към стандартния обхват на доставка. Отклоненията от цвета са технологично обусловени. Този сайт на Daimler Buses GmbH може да съдържа и типове и сервизни услуги, които не се предлагат в отделни страни. Заявления относно цени и серийно оборудване, законови, правни и данъчни предписания и влияния са валидни само в определени страни. Валидни са цените в деня на доставката. Относно актуалните към момента обвързващи цени се свържете с клон по продажби на автобуси, генерално представителство или дъщерно дружество на Daimler Buses GmbH.

Лицензионни права.

Daimler Buses GmbH желае да Ви предложи иновативна и съдържателна интернет програма. Ето защо ние се надяваме, че нашето креативно оформление Ви доставя толкова радост, колкото и на нас. Все пак молим за проява на разбиране от Ваша страна, че Daimler Buses GmbH трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права и че тези сайтове по никакъв начин не могат да гарантират лицензионни права върху интелектуалната собственост на Daimler Buses GmbH.

Отговорност и гаранционни задължения.

Daimler Buses GmbH предоставя информацията без поемане на каквито и да било гаранции, изрично или мълчаливо. Изключват се и каквито и да било подразбиращи се гаранции по отношение на търговската дейност, пригодността за определени цели или ненарушение на закони и патенти. Дори и когато ние (Daimler Buses GmbH) изхождаме от това, че предоставената от нас информация е вярна, въпреки това не са изключени грешки или неточности в нея, за които ние (Daimler Buses GmbH) не носим отговорност.

На нашите интернет сайтове ще откриете също линкове към други сайтове в интернет. Бихме искали да Ви информираме, че ние не влияем върху оформлението и съдържанието на сайтовете, към които сте препратени. Затова не носим отговорност за това дали предоставената там информация е актуална, вярна, пълна и с добро качество. Поради тази причина с настоящото се дистанцираме от всяко съдържание в тези сайтове. Тази декларация е в сила за съдържанието и оформлението на всички сайтове, чиито линкове са включени в нашите интернет сайтове.

Информация относно онлайн разрешаване на спорове.

Комисията на ЕС е създала интернет платформа за онлайн разрешаване на спорове (т.н.“OS -платформа”. OS платформата служи като координационен пункт за извънсъдебно уреждане на спорове, свързани с договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за покупко-продажба. Линкът за достъп до OS платформата е: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  и Mercedes-Benz са търговски марки на Mercedes-Benz Group AG.