Оборудвания
Citaro Ü

Оборудвания

[1] Citaro Ü
[2] Citaro LE Ü
[3] Citaro LE MÜ

Към данните:
След редакционното приключване на тези данни е възможно да са възникнали технически промени. Този лист с данни е само извадка от възможните изпълнения. Някои специални изпълнения са ценово неутрални. Поради това за последното актуално състояние попитайте Вашия търговски консултант от Mercedes-Benz автобус.