Prednosti sistema BRT
Sistem brzog autobusnog prijevoza (Bus Rapid Transit, BRT)

Prednosti sistema BRT

Od 2008. godine više od polovice svjetskog stanovništva živi u gradovima. UN očekuje da će taj udio 2050. godine doseći oko 70 % – uz rastuće svjetsko stanovništvo. Potreba ljudi za mobilnošću se povećava – čak i u brzorastućim regijama metropola. Taj se izazov više ne može riješiti sredstvima individualnog prijevoza. Izlaz iz saobraćajnog kolapsa zove se BRT. 

Vlastite trake, prednost na raskršćima i kratko vrijeme boravka na stanicama omogućuju atraktivno vrijeme putovanja.

Troškovi infrastrukture za sistem BRT niži su od troškova istovrsnih željezničkih saobraćajnih sredstava koja često zahtijevaju skupe tunele ili povišene željezničke strukture. Sistemi BRT dodatno profitiraju od malih troškova pogona, naročito ako su na raspolaganju strukture za održavanje i iskusna radna snaga već postojećih konvencionalnih sistema autobusa.

Kod sistema BRT potrebno je detaljno planirati da bi se pronašlo optimalno rješenje za odgovarajuće lokalne okvirne uvjete. Međutim, iskustva iz projekata diljem svijeta pokazuju da je za planiranje i realizaciju sistema BRT potrebno osjetno manje vremena nego za istovrsne željezničke saobraćajne sisteme.

Prijevozni sistemi temeljeni na autobusima profitiraju od velike fleksibilnosti sistema u pogledu infrastrukture i poslovanja. Fleksibilnost autobusa kao saobraćajnog sredstva omogućava programe rada u kojima infrastrukturne linije sistema BRT prelaze u normalan cestovni saobraćaj. Izgradnja vlastitih infrastruktura potrebna je samo tamo gdje se mogu ostvariti prednosti, a ne nužno duž cijelog koridora.

Prilikom evaluacije ekološke prihvatljivosti saobraćajnog sredstva, osim smanjenja lokalnih emisija zahvaljujući sistemu BRT, treba proučiti i globalne emisije. Odvojene vozne trake i davanje prioriteta vozilima dovode do izjednačenog načina vožnje s manjim brojem zaustavljanja, kao i smanjenom potrošnjom goriva. Zbog velike stope iskorištenosti autobusa BRT, emisije CO₂ po stanovniku također su vrlo niske. Atraktivna ponuda sistema BRT kao dopune gradskoj mobilnosti doprinosi prelasku na druge vrste prijevoza u korist javnog prijevoza. U sistemima BRT koriste se moderna, ekološki prihvatljiva vozila koja ispunjavaju najnovije norme o ispušnim plinovima. Na tržištima u nastajanju sistemi BRT često preuzimaju vodeću ulogu s obzirom na nove, ekološki prihvatljive pogonske tehnologije i nove norme o ispušnim plinovima. 

Uspješan sistem BRT sastoji se od dobro isplaniranih pojedinačnih komponenti koje su međusobno optimalno usklađene. Samo uz cjeloviti pristup planiranju, koji uzima u obzir sve relevantne aspekte, sistem BRT može u potpunosti iskoristiti svoje prednosti.