Međunarodne velike flote
Savjetovanje i kontakt

Međunarodne velike flote

Upravljanje međunarodnim ključnim kupcima (International Key Account Management) ima ključnu funkciju prilikom praćenja kupaca koji posluju na raznim međunarodnim lokacijama.

Svoje kupce sveobuhvatno savjetujemo o svojim proizvodima i uslugama, a potporu prilagođavamo vašoj organizacijskoj strukturi.

U naše osnovne zadatke ubraja se potpora našeg globalnog distributera, posebno prilikom pripreme okvirnih ugovora i obrade konkursa međunarodnih autobusnih prijevoznika.

Bernd Mack

Tel: +49 (0) 621 740 76 91
bernd.mack@daimler.com

Jezici: Njemački, Engleski, Francuski, Holandski

 

Philippe Zinck

Tel: +49 (0) 621 740 76 84
Mobitel: +33 6 650 58 280
philippe.zinck@daimler.com

Jezici: Francuski, Njemački, Engleski

Hans-Joachim Lennert

Tel: +49 (0) 621 740 7681
Mobitel: +49 (0) 160 867 1467
hans-joachim.lennert@daimler.com

Jezici: Njemački, Francuski, Engleski

Mark Westendorp

Tel: +49 (0) 621 740 – 7305
Mobitel: +49 (0) 176 3093 6857
mark.westendorp@daimler.com

Jezici: Holandski, Njemački, Engleski

Gabriele R. Sommer

Tel: +49 (0) 621 740 76 91
gabriele_r.sommer@daimler.com

Jezici: Njemački, Engleski