Sve činjenice
CapaCity i CapaCity L

Sve činjenice

Prostran i izvanredno pokretan. CapaCity je idealan postav gdje god saobraćaju vrlo frekventne linije u gusto naseljenim urbanim gradskim aglomeracijama. CapaCity se pritom zahvaljujući opširnoj serijskoj i dodatnoj opremi može oblikovati i opremiti potpuno prema vašim zahtjevima.

Oprema

Oprema

Osnovni dizajn autobusa CapaCity i CapaCity L dopušta brojne mogućnosti varijacije. CapaCity je od prvog trenutka poznat vozačicama i vozačima, pa tako jednostavno mogu njime upravljati.

Saznaj više
Tehnički podaci

Tehnički podaci

Ekonomičnost je pitanje tehnologije.Sa svakim autobusom CapaCity na svom voznom redu imate ekonomično ukupno rješenje. Inovativna automobilska tehnologija osvaja optimiranim performansama.

Saznaj više