Sigurna vožnja
Conecto

Sigurna vožnja

Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR)* sprečava proklizavanje pogonskih točkova. Dodatnu potporu u pogledu sigurnosti nudi vam i sistem elektropneumatskog kočenja (EBS). Zahvaljujući njemu osjetno se skraćuje zaustavni put jer kočnice reagiraju brže i preciznije. Anticipativno kočenje i manevriranje u gradskom saobraćaju omogućavaju sistem pomoći pri skretanju* i novi sistem preventivnog pojačavanja kočenja*.

Elektronički program stabilnosti (ESP®) je aktivan sistem za povećanje sigurnosti i stabilnosti vožnje. On značajno pomaže u smanjenju opasnosti od proklizavanja pri vožnji u zavojima ili manevarima izbjegavanja. U tu svrhu se sile kočenja na svakom pojedinačnom točku ciljano reguliraju u kritičnim situacijama vožnje, naprimjer kada se autobus u zavojima kreće u graničnom području. Istovremeno se poništava snaga motora. Moguće „skretanje autobusa sa staze” se tako sprečava fino odmjerenim kočenjem u okviru fizikalnih mogućnosti.

Između ostalog, ESP® nadzire lateralno ubrzanje autobusa. Ako autobus dosegne kritično vozno stanje u dugim zavojima – kao što su izlazi s autoceste – ili u slučaju brzih prestrojavanja, brzina vozila se automatski smanjuje dok se opet ne uspostavi stabilnost vožnje. ESP® se može usporediti sa sistemom koji se koristi u putničkim vozilima, ali nudi prilagođene funkcije za korištenje u autobusu.

ASR sprečava proklizavanje pogonskih točkova na dva načina. S jedne strane ASR smanjuje proklizavanje točka na najmanju moguću mjeru doziranim intervencijama kočenja. S druge strane se regulira okretni moment motora putem „elektroničke pedale gasa”. I pri punom gasu će motor u kritičnim situacijama na raspolaganje staviti samo onoliko snage koliko je pogonski točkovi mogu prenositi – velika prednost za sigurnost prilikom kretanja i stabilnost u vožnji.

Prilikom kretanja sistem nadzire okretne momente koji djeluju na pogonske točkove te brojeve okretaja točkova. Raspodjelom okretnog momenta se pritom upravlja tako da se sprečava proklizavanje. Na taj način je osiguran optimalan tok snage.

ASR pomaže vozaču da prilikom ubrzavanja na najmanju moguću mjeru smanji proklizavanje pogonskih točkova, a time i opasnost od bočnog skretanja stražnjeg dijela vozila s trake (stražnji pogon). Upravo kod motora s visokim okretnim momentom ASR na taj način nudi veću udobnost i povećanu sigurnost prilikom kretanja – posebno na kolnicima s različitim prianjanjem.

Način funkcioniranja sistema ABS: Na sva četiri točka se nalaze senzori koji prepoznaju odgovarajući broj okretaja točkova i o tome informiraju centralni upravljački uređaj. Ako se kod kočenja dosegne osjetljiva tačka blokade točkova, sistem zadržava točak variranjem pritiska upravo na toj granici. Kočni pritisak se pritom u samo jednoj sekundi može više puta povećati i ponovo smanjiti.

Prilikom kočenja se kontinuirano registriraju sve sile koje djeluju na točkove kao i ponašanje kotrljanja. Kočne sile koje djeluju na točkove raspoređuju se tako da se nijedan točak ne blokira, a upravljivost vozila u velikoj mjeri ostaje sačuvana.

Mercedes-Benz je u decembru 1970. predstavio prvi ABS s elektroničkim upravljanjem na svijetu – revoluciju u pogledu sigurnosti u vožnji i saobraćaju. Ciljanim elektroničkim intervencijama u kočenje izbjegava se trajna blokada točkova. Rizik gubitka stabilnosti upravljanja na taj način se smanjuje na najmanju moguću mjeru, a vozilo se i kod kočenja punom snagom može upraviti u željeni smjer vožnje. Tehnologija ABS čini osnovu za unaprijeđene elektroničke sigurnosne sisteme poput elektroničkog programa stabilnosti (ESP®) ili sistema pomoći pri kočenju (BAS).

 

Sa sistemom preventivnog pojačavanja kočenja Mercedes-Benz nudi prvi sistem aktivne pomoći pri kočenju za gradske linijske autobuse na svijetu. Novi sistem pomoći upozorava na sudar s pješacima koji se kreću, kao i na sudar s nepomičnim objektima ili objektima u vožnji, a kod akutne opasnosti od sudara automatski pokreće manevar kočenja djelomičnim kočenjem. Kaskada upozorenja i intervencija u kočenje precizno su konfigurirani za korištenje u gradskom saobraćaju. Kod mogućeg sudara s pješacima i pomičnim ili nepokretnim objektima sistem preventivnog pojačavanja kočenja vizualno upozorava vozača upaljenim crvenim trouglom sa simbolom vozila u centralnom ekranu, ali i zvučno, dok istovremeno pokreće djelimično kočenje. To kočenje se nastavlja tako dugo dok vozač ne intervenira ili autobus ne stane. Osnova sistema preventivnog pojačavanja kočenja je nova generacija radarske tehnologije: Sistem radara stalno skenira područje i do 250 metara kolnika ispred autobusa te i po noći i po nepovoljnim vremenskim prilikama radi pouzdano.

Sistem pomoći pri skretanju upravo u gradovima primjetno povećava sigurnost nezaštićenih učesnika u saobraćaju, jer pomaže vozaču da pravovremeno prepozna kritične situacije prilikom skretanja. Sistem radi višestepeno: U prvom stepenu informira vozača, u drugom stepenu dodatno izdaje upozorenje. Ako se u bočnoj zoni nadzora nalazi pokretan objekt, u A0 stupu će zasvijetliti žuto LED svjetlo u obliku trougla. Ono će intuitivno usmjeriti pažnju na situaciju pokraj vozila. U centralnom ekranu će se dodatno pojaviti upozorenje. Ako vozač pokrene ili nastavi neku akciju koja može dovesti do sudara, uslijedit će dodatno upozorenje: LED svjetlo će žmirkati crvenom bojom i izuzetno uočljivo, a nakon toga će trajno svijetliti. Na to se nadovezuje upozorenje vibracijom na sjedalu vozača. Osim toga, sistem pomoći pri skretanju upozorava na nepokretne prepreke u zavoju skretanja autobusa i može dodatno preuzeti zadatak sistema pomoći pri promjeni voznog traka; pritom radi s istom kaskadom upozoravanja.

 

Kod moguće opasnosti je ispravna reakcija vozača jednako važna kao i tehnička oprema vozila. Idealnu osnovu za to pružaju treninzi sigurne vožnje OMNIplus čija jenajvažnija komponenta, između ostalog, praktično upoznavanje ponašanja vozila u graničnim situacijama.

*Dodatna oprema
**dostupno u dodatnoj opremi kod standardnog vozila