Servis OMNIplus
Novi eCitaro

Servis OMNIplus

Koncept servisa krojen po mjeri.

Uz OMNIplus, servisni brend društva EvoBus za marke Mercedes-Benz i Setra, podupiremo kupce modela eCitaro dok koriste vozilo. Koncept servisa podijeljen u nivoe koji se sastoji od međusobno usklađenih pojedinačnih komponenti omogućava najbolju moguću podršku. Koncept obuhvaća i klasičnu podršku servisne radionice za kupce i usluge servisne radionice u kombinaciji sa servisnim ugovorima u Centrima izvrsnosti OMNIplus, sve do menadžmenta spremišta autobusa s uslugama servisa u servisnoj radionici kupca zahvaljujući djelatniku preduzeća OMNIplus. Tradicionalna ponuda prilagođena je u skladu sa zahtjevima električne mobilnosti, pored ostalog, u obliku novih eServisnih ugovora. Prilikom kupnje modela eCitaro već se standardno dobiva 5-godišnja garancija za visokonaponski akumulator te održavanje i popravak odnosno zamjenu komponenti u sistemu visokog napona. Uz servisni ugovor eBasic ili servisni ugovor ePremium obujam usluga možete proširiti za troškove koje možete planirati. Osim toga, OMNIplus na lokaciji Dortmund nudi vlastiti model radionice koji je povezan s centrom za školovanje za električnu mobilnost. Osim toga, kvalificiranje za visoki napon OMNIplus obuhvaća lepezu kurseva općih uputa o sigurnom rukovanju visokim naponom za sve djelatnike, preko obrazovanja za električare u više nivoa, sve do specijalističkog modula za instruktore.

Pregled servisa OMNIplus.

  • Klasične usluge servisne radionice za kupce
  • Usluge servisne radionice u vlastitim centrima izvrsnosti
  • Usluge servisa u servisnim radionicama za kupce
  • Servisni ugovor eBasic i servisni ugovor ePremium
  • Primjer servisne radionice i centar za obuku za elektromobilnost u Dortmundu