Oprema
Novi minibusevi Sprinter

Oprema

Sprinter City:
[1] Sprinter City 45
[2] Sprinter City 75

Sprinter Mobility:
[1] Sprinter Mobility 23
[2] Sprinter Mobility 45

Sprinter Transfer:
[1] Sprinter Transfer 35
[2] Sprinter Transfer 45