Oprema
OC 500 RF

Oprema

* Serijska oprema samo uz odobrenje EU-a kategorije 2/3 i kategorije 3, inače dodatna oprema

[1] OC 500 RF 1930 dvoosovinski
[2] OC 500 RF 1936 dvoosovinski
[3] OC 500 RF 1939 dvoosovinski
[4] OC 500 RF 1943 dvoosovinski
[5] OC 500 RF 2543, troosovinski