Ներբեռնել փրկարարական ուղեցույցի բրոշյուրները
Բրոշյուրներ և ներբեռնումներ

Ներբեռնել փրկարարական ուղեցույցի բրոշյուրները

Անվտանգ ավտոմեքենաներ կառուցումը մեր անվտանգության փիլիսոփայության բարձրագույն նպատակն է։ Այն իր մեջ ներառում է նաև այն միջոցառումները, որոնք օգնում են նվազագույնի հասցնել վթարի հետևանքները։ Բացի քաջ հայտնի անվտանգության պաշտպանիչ համակարգերից, ինչպիսիք են անվտանգության բարձիկները կամ շատ ամուր ուղևորասրահը, դրանց թվին են պատկանում նաև բազմաթիվ տեխնիկական նորամուծություններ։

Մեր աշխատանքի կարևոր մաս է կազմում նաև փրկարարական ծառայություններին նպատակային տեղեկություններ հաղորդելը։ Քանի որ մեր ավտոմեքենաների և անվտանգության համակարգերի մասին մանրամասն տեղեկացվածությունը օգնում է փրկարար ծառայությանը ավելի արագ հասնել տուժածներին և դրա շնորհիվ կյանքեր փրկել։