Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Verilerin ve bilgilerin, Daimler Grubu için olduğu gibi, Mercedes-Benz Türk için de stratejik ve operasyonel bir önemi vardır. Veriler ve bilgiler bir taraftan mevcut süreçlerimizin ve ürünlerimizin sağlanması ve iyileştirilmesi, diğer taraftan da yeni iş sahalarının ve mobilite konseptlerinin oluşturulması için temeldir. Bunlar, müşterilerimize artı değer sağlayan yenilikçi hizmetler ve ürünler sunma imkanı verir. Bu nedenle verilerin ve bilgilerin doğru şekilde kullanılması ve yönetilmesi önemli bizler için bir ön koşuldur. Aynı zamanda müşterilerimiz ve çalışanlarımız kendilerine ait verilerin şirketimizde güvenli bir şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini bekler.

Daimler Grubu ve Mercedes-Benz Türk, verileri ve bilgileri sorumluluk bilinciyle, yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele almayı görev edinir ve bu amaçla kurumsal bir veri ve bilgi yönetmeliği benimser. Daimler Grubu ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin her çalışanı işlediği verilerin ve bilgilerin yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele alınmasından ve bunların güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle çalışanlarımız söz konusu yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmekten ve bunun dışında ilgili bölümlerin ilgili girişimlerini desteklemekten sorumludur.

Ayrıca Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk, bilgi güvenliği amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde uygulamak için, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) şeklinde olan sistematik bir yaklaşımdan faydalanır. Bunun amacı iş süreçlerini desteklemek ve bilgileri mevcudiyet, dürüstlük ve gizlilik açısından korumaktır. Daimler Grubunun BGYS sistemi aynı zamanda bilgi güvenliğini sağlamak için ISO/IEC 27000 norm listesinin uluslararası olarak tanınan standartlarını baz alır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. de Daimler Grubu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemekte ve uygulamakta olup, ayrıca kendi içerisinde işlettiği bu sistemi ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı kapsamında ilgili kurumlarca belgelendirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız: ISO 27001:2013 TR & EN– TÜV NORD