Zprávy 2019
Aktuality

Zprávy 2019

Tradice a budoucnost: Závod společnosti Daimler AG v Mannheimu ztělesňuje dokonalost tohoto spojení. Továrna byla otevřena v roce 1908 a v říjnu 2019 oslaví 111. narozeniny. Vyrábějí se zde vysoce moderní motory pro nákladní vozidla a autobusy a také surové karoserie pro všechny autobusy značky Mercedes-Benz a Setra produkované v závodech Mannheim a Neu-Ulm. Z Mannheimu ale především pochází velká a osvědčená řada městského autobusu Mercedes-Benz Citaro. Tuto řadu od podzimu 2018 korunuje čistě elektricky poháněný model eCitaro. Bez problémů se včlení do výroby a vzniká na stejných výrobních linkách jako tisíckrát osvědčený model Citaro s nízkoemisním spalovacím motorem. V závodě na výrobu autobusů v Mannheimu je zaměstnáno přibližně 3 500 pracovníků – vyrábějí za podpory mnoha strojů i několika robotů autobus, který tvoří až 30 000 dílů.

Je základním stavebním kamenem koncepce čistě elektricky poháněného autobusu eCitaro a značky kvality: Osvědčený bestseler Citaro tvoří platformu pro eCitaro. Je to Citaro – ale má v sobě něco mimořádného. V surové karoserii jsou schopni od sebe rozeznat rozdílné varianty pohonu pouze znalci.

Výroba modelu Mercedes-Benz eCitaro.

  • Značka kvality Citaro: Tvoří osvědčenou platformu autobusu eCitaro
  • Surová karoserie: Z profilů a plechů vzniká kostra karoserie pro eCitaro
  • KTL: Povrchová úprava v ponorné lázni jako spolehlivá ochrana proti korozi
  • Montáž: Nejmodernější městský autobus z tradiční automobilky Benz & Cie.
  • Hlavní montáž: Nyní stojí eCitaro na vlastních kolech
  • Hala finální výroby: Montáž akumulátorů a zprovoznění vysokonapěťové technologie
  • Důkladná zkušební jízda na testovacím okruhu a veřejných komunikacích

V budově 45 závodu v Mannheimu vyrábí cca 1 100 zaměstnanců ve dvousměnném provozu z dodaných ocelových profilů samonosnou kostru karoserie městského autobusu. Zde se nejprve prodlužují, ohýbají a ohraňují profily a plechy a z tabulí plechů se vyřezávají díly. Laserové řezací stroje pracují s vysokou přesností a mají řezný výkon až 5 000 W, který je ale možné přesně přizpůsobit dané tloušťce plechu. Ohraňovací roboty vytvarují plechy, částečně v několika ohraněních s různě definovanými úhlovými hodnotami.

Podíl ruční práce je ale rovněž vysoký. Autobusy se vyznačují extrémní rozmanitostí a individualitou a co se týká počtu vyrobených kusů je objem jejich výroby poměrně malý – proto mají v mnoha pracovních pozicích v závodě Mannheim převahu nad roboty vysoce kvalifikovaní pracovníci. Také při výrobě surových karoserií pro autobusy často spolupracují člověk a stroj, např. u otočných svařovacích polohovadel: Pracovníci vloží profily, polohovadlo otočením polohuje díly vždy do ideální polohy a roboty díly svaří. Kontrolu a drobné dokončovací práce pak opět provádějí kvalifikovaní pracovníci

Působivé jsou přípravky, ve kterých se vyrábějí kompletní boční stěny, konstrukce střechy nebo spodní nosný rám. Zkušení pracovníci vkládají ručně připravené čtyřhranné trubky, segmenty nosných rámů dodává zčásti partnerský závod v Holýšově. Ještě působivější je „dóm“ v budově 135 pro smontování těchto komponent, včetně předního a zadního dílu. Vždy sedm pracovníků svařuje spodní nosný rám, boční stěny, střechu a přední a zadní díl do hotové nosné kostry karoserie autobusu. Poté se montují speciální díly jako držáky a plechy. Přivážejí se na tzv. „vozících se sety“ vychystané individuálně pro každý autobus. V tomto stádiu jsou jen odborníci schopni rozeznat eCitaro od jeho sourozenců: Je vybaven upevňovacími lištami pro později montované střešní nástavby, především akumulátorové pakety. Tato konstrukce je odvozena z modelu Citaro NGT, který má lahve na plyn na střeše.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, otočné laserové svařovací zařízení pro boční stěnu autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, otočné laserové svařovací zařízení pro boční stěnu autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování spodního nosného rámu, bočních stěn a střechy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování spodního nosného rámu, bočních stěn a střechy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování boční stěny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování boční stěny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování boční stěny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, smontování boční stěny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, katodické ponorné lakování.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, katodické ponorné lakování.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, hotová karoserie modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, surová karoserie, hotová karoserie modelu eCitaro.

 

Následuje podstatný bod antikorozní ochrany karoserie, katodické ponorné lakování (KTL). Po čištění a fosfátování se celá kostra karoserie autobusu ponoří do 16 metrů dlouhé, 4 metry široké a 6 metrů hluboké nádrže. Je naplněna 420 000 litry kapaliny. Kostra se během cca 15 minut několikrát otočí, aby se důležitá ochranná vrstva nanesla na všechna místa. Aby bylo zajištěno, že je dokonale chráněna i vnitřní strana všech profilů, nachází se na nich cca 1 000 podélných otvorů. Část těchto otvorů se později využije při montáži jako upevňovací body montovaných dílů. Plošná povrchová úprava metodou KTL dosahuje tloušťky 22 tisícin milimetru, odborně je označení této tloušťky 22 mµ. Po sušení při teplotě 90 stupňů Celsia se vrstva vypálí při teplotě 220 stupňů Celsia. Po aplikaci těsnění svarů, konzervaci spodní nosné části karoserie a montáží prvních komponent se vydá eCitaro jako všechny ostatní autobusy na svou první cestu, a to železnicí do závodu v Neu-Ulmu, kde se provede lakování.

Po návratu do Mannheimu, mezitím s opláštěním a lakováním, se karoserie autobusu eCitaro vyčistí a osuší. Poté začne v budově 34 závodu montáž modelu eCitaro. Tady a na dalších pracovištích montáže a dokončovacích prací je zaměstnáno cca 1 000 pracovníků, hlavně v jednosměnném provozu. U budovy a v budově 34 se potkávají tradice a moderna mannheimského závodu. Skvěle udržovaná cihlová budova má klasický vzhled a vyzařuje z ní důstojnost. Pochází, což podtrhuje i nápis na budově, ještě z éry továrny Benz & Cie. Byla postavena na začátku minulého století a jedná se o památkově chráněnou stavbu. Uvnitř ale vznikají nejmodernější autobusy.

Při montáži se uplatňují stejné postupy a procesy jako u surové karoserie: Všechny autobusy řady Citaro se vyrábějí na stejné výrobní lince, u všech se používají stejné výrobní procesy. Liší se pouze pracovní kroky. Tomu odpovídá komplexnost pracovních úkonů pracovníků a jejich kvalifikace.

V historické budově se eCitaro postupně mění, jak prochází jednotlivými výrobními stanicemi, a stává se z něj čistě elektricky poháněný městský autobus. Ve zvýšené stanici se montují komponenty na střechu, např. klimatizace a zadní nosič s chladicí soustavou akumulátorů. Na místo jsou dodány a instalovány oranžové vysokonapěťové kabely nebo vysokonapěťové kabely s ochranným oranžovým opláštěním. Poté se instaluje potrubí střešních prvků. V následných stanicích se nalepí boční okna modelu eCitaro. Po dokončení instalace potrubí v oblasti zádě vozidla se v interiéru namontuje podlaha a na strop se připevní první komponenty.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, předmontáž nosiče jednotek montovaných na střechu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, předmontáž nosiče jednotek montovaných na střechu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž nosiče jednotek montovaných na střechu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž nosiče jednotek montovaných na střechu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž vysokonapěťových kabelů u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž vysokonapěťových kabelů u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž bočních oken u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž bočních oken u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kabelového svazku u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kabelového svazku u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, předmontáž e-nápravy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, předmontáž e-nápravy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace e-nápravy v modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace e-nápravy v modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kabelového svazku u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kabelového svazku u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace vysokonapěťového akumulátorového paketu na zádi modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace vysokonapěťového akumulátorového paketu na zádi modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž brzdového odporu a měniče napětí pro hnací ústrojí v modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž brzdového odporu a měniče napětí pro hnací ústrojí v modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kokpitu pro eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace kokpitu pro eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž pneumatik u modelu eCitaro

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž pneumatik u modelu eCitaro

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace čelní masky modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, instalace čelní masky modelu eCitaro.

Budova 30 nacházející se v bezprostřední blízkosti je místem, kde probíhá hlavní montáž. Výroba autobusů řady Citaro je zde vedena dvěma paralelními výrobními linkami. Tak je možné u městských autobusů vyrovnávat různé objemy práce dané odlišnou výbavou. Práce probíhá vysokým tempem – zaměstnanci pracují současně vpředu, uprostřed i vzadu. Teď se instalují zásobníky stlačeného vzduchu a kanály pro topení a klimatizaci. Do městského autobusu se montuje elektroinstalace a kabely. Centrálním bodem je přitom příčný kanál mezi kokpitem a prostorem pro cestující. Ať se jedná o eCitaro nebo Citaro: V každém městském autobusu se kvůli rozmanitým funkcím, světlům a kontrolkám spotřebuje několik stovek kg kabelů. Typickým krokem u modelu eCitaro je montáž chladiče vzadu vlevo v bývalé motorové věži pro pohon a pomocné agregáty.

Další v pořadí je rozhodující stanice: Montáž elektrické hnací nápravy s elektromotory v nábojích kol. Velká výhoda této nápravy: Body uložení nápravy jsou identické jako u běžné portálové hnací nápravy autobusu Citaro se spalovacím motorem. Montuje se rovněž přední náprava. Zatímco do běžného modelu Citaro se namontuje spalovací motor, instaluje se na identické stanici do modelu eCitaro vzadu vlevo montážní sestava, kterou tvoří čtyři akumulátorové pakety.

Následují montážní práce v interiéru městského autobusu: vnitřní strop, vzduchové kanály, boční obložení prostoru pro cestující, kokpit a řada dalších komponent. Montují se sedadlo řidiče a sedadla pro cestující, dále přidržovací tyče a dělicí příčky. Nakonec se namontují dveře a čelní sklo.

eCitaro se znovu přemístí do jiné haly, výroba pokračuje v budově 32. Mezitím byly střešní akumulátorové moduly pro eCitaro – stejně jako předtím montážní sestava akumulátorů na zádi – předmontovány v areálu závodu v KEM, kompetenčním centru pro mobilitu bez emisí. Pracovníci KEM centra jsou specialisty na technické lahůdky: Zde se staví prototypy nízkoemisních a bezemisních vozidel všeho druhu, tato vozidla se realizují v malých sériích a připravují se rozběhy jejich sériové výroby ve výrobních závodech. V budově 32 se jako první namontují střešní akumulátory a připojí se k chladicímu systému. Ten se bezprostředně po zkoušce těsnosti naplní.

Po zprovoznění 24voltového systému je konec výroby již na dohled. A eCitaro se prvně odchýlí od obvyklého procesu. V uzavřeném prostoru se zkontroluje a zprovozní vysokonapěťový systém včetně izolace. Samozřejmě jsou pracovníci odborně kvalifikovaní pro práci s vysokonapěťovou technikou. Protože akumulátory se dodávají již v přednabitém stavu, je vozidlo okamžitě schopné jízdy. Kromě toho nyní získá eCitaro výrazný prvek – zvýšený okraj střechy. Rovněž se kontroluje nabití akumulátoru u rychlonabíjecí stanice.

Všichni zaměstnanci montáže modelu eCitaro absolvovali všeobecné školení zaměřené na rizika práce s vysokonapěťovými systémy. Na tomto pracovišti je ale nezbytná speciální kvalifikace v oboru vysokonapěťových systémů. Pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, což lze ihned zjistit podle žlutého bodu na zaměstnanecké kartě, mají přístup do této stanice.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž střešního vysokonapěťového akumulátorového paketu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž střešního vysokonapěťového akumulátorového paketu u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, zprovoznění vysokonapěťového systému u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, zprovoznění vysokonapěťového systému u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, zprovoznění vysokonapěťového systému u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, zprovoznění vysokonapěťového systému u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž krytů střechy u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheimu, Německo, montáž, montáž krytů střechy u modelu eCitaro.

Mercedes-Benz eCitaro s čistě elektrickým pohonem, exteriér, nabíječka a měřicí přístroj nabíjecího proudu.

Mercedes-Benz eCitaro s čistě elektrickým pohonem, exteriér, nabíječka a měřicí přístroj nabíjecího proudu.

Test eCitaro v praxi: zkušební jízda.

Test eCitaro v praxi: zkušební jízda.

Test eCitaro v praxi: zkušební jízda.

Test eCitaro v praxi: zkušební jízda.

Autobus eCitaro připraven k dodání v areálu výrobního závodu v Mannheimu.

Autobus eCitaro připraven k dodání v areálu výrobního závodu v Mannheimu.

Na závěr se eCitaro vrátí do obvyklého výrobního procesu. Provádějí se menší činnosti jako umístění piktogramů nebo montáž posledních krytů a obložení. Kromě toho následují intenzivní testy každého autobusu. Během výroby se neustále kontroluje kvalita: Montážní pracovníci a technici k tomu používají tablety, na kterých jsou nahrány nejen kontrolní seznamy standardních kontrolních postupů, ale zároveň lze tyto informace kdykoli rozšířit o další body, kterým je třeba věnovat pozornost. Kromě toho si posvítí na kvalitu provedených prací pracovníci na speciálních kontrolních pracovištích nazývaných Quality Gates. Každý autobus řady Citaro musí povinně projít zkouškou na brzdové zkušební stolici, zkouškou, při které je vystaven dešti, i důkladnou konečnou výstupní kontrolou.

To však ještě není vše: Každý autobus eCitaro absolvuje zkušební jízdu na podnikovém testovacím okruhu a 50 km dlouhou jízdu na veřejných komunikacích, přičemž se znovu provádí nezávislá kontrola kvality. Provozní stavy, jízdní funkce nebo hlučnost – každý autobus řady eCitaro je během těchto jízd sledován ostřížím zrakem a bystrými smysly a podrobován tak komplexnímu zkušebnímu procesu.

Teprve poté je zcela připraven na předání konkrétnímu dopravnímu podniku. Toto předání probíhá volitelně buď v podniku, nebo v nejbližším centru Bus World Home. Na přání lze předání doplnit o školení řidičů nebo o školení v sídle zákazníka. Od začátku výroby s obrobením čtyřhranných trubek kostry karoserie uplynulo přibližně šest týdnů.

Nízká spotřeba mluví sama za sebe. A pro některé je spotřeba paliva dokonce nejdůležitější aspekt při rozhodování o nákupu nového autobusu. Nejlepší předpoklady pro Tourismo.

Inovativní pohon, moderní asistenční systémy řidiče a minimální odpor vzduchu ve své třídě - nový Mercedes-Benz Tourismo oproti předchozímu modelu podstatně snížil spotřebu paliva. Zkušené osoby provádějící testování autobusů a odborní žurnalisté již vynikající hospodárnost Tourisma potvrdili. Vítěz prestižního International Bus & Coach Competition (IBC) 2018 dosáhl v testu příkladné spotřeby: Pouze 20,72 litrů nafty na 100 kilometrů s 6válcovým motorem modelu Tourismo M/2.

Motiv kampaně Eco Champ 2018.
Pyšný vítěz ověnčený medailí: Walter Marini ze společnosti Walterbus z Itálie.

Pyšný vítěz ověnčený medailí: Walter Marini ze společnosti Walterbus z Itálie.

Ještě důležitější jsou však čísla, kterých bylo dosaženo v běžném provozu na silnici. Proč se tedy nezeptat rovnou řidičů? Nebo ještě lépe: což takhle nechat je proti sobě soutěžit? Na základě tohoto brilantního nápadu vznikl „Tourismo Eco Champ 2018“ – hledání řidičů Tourismo v Evropě, kteří mají při jízdě nejnižší spotřebu a kteří řídí dálkové autobusy Mercedes-Benz nabízené ve 40 zemích.

Vítězové jsou již nyní známi. A s nimi zejména nízká spotřeba, kterou potvrzují testy výrobce i IBC. Posuzovány byly čtyři kategorie, které představují všechny varianty nabídky modelů Tourismo – od základního modelu se dvěma nápravami a délkou 12,3 metrů až po Tourismo L se třemi nápravami a délkou 13,9 metrů.

Walter Marini ze společnosti Walterbus z Itálie dosáhl s průměrnou spotřebou 19,2 litrů nafty (model Tourismo) celkově nejnižší spotřeby napříč všemi kategoriemi. 24 řidiček a řidičů ze společnosti Buteo Busservice Behrendt z Kloster Lehnin v Brandenburgu se rovněž ukázali jako velcí odborníci na úsporu. Obzvláště pozoruhodné: Jejich průměrné spotřeby 21,7 litrů nafty bylo za reálných podmínek dosaženo na přibližně 94 000 kilometrech s modelem Tourismo L se třemi nápravami.

Jako cenu obdrželi vítězné týmy medaili Eco-Champ a exkluzivní horské kolo Mercedes-Benz s extra lehkým karbonovým rámem a 22 převodovkovými stupni. A také v nadcházející sezóně se bude hledat „Tourismo Eco Champ 2019“. Hon za nejnižší spotřebou totiž nikdy nevyjde z módy.

Skupinové foto s horským kolem: německý vítězný tým společnosti Buteo Busservice Bahrendt.

Skupinové foto s horským kolem: německý vítězný tým společnosti Buteo Busservice Bahrendt. Zleva doprava: Jürgen Popis (Mercedes-Benz), Henryk Iwaniak (Fa. Buteo), Stefan Behrendt (Fa. Behrendt), Ivonne Behrendt (Fa. Behrendt), Ralf Hochuli (Mercedes-Benz), Simone Kausmann (Fa. Behrendt).

28. únor 2019 – Přechod na elektrický pohon u městských autobusů je náročný a vyžaduje rozsáhlá přípravná opatření. Rychlá a relativně výhodná alternativa coby obzvlášť ekologická přechodná technologie se jmenuje Mercedes‑Benz Citaro NGT hybrid s plynovým pohonem. Svým příplatkovým hybridním modulem vyvinula společnost Mercedes‑Benz skutečnou technickou lahůdku: Citaro NGT hybrid umožňuje jízdu, která je o dalších 8,5 % efektivnější. Plynové motory nevypouštějí prakticky vůbec žádné částice, a emise NOx jsou velmi nízké. S pohonem na bioplyn resp. bio zemní plyn jezdí Citaro NGT hybrid téměř CO₂ neutrálně. Na to sázejí například městské závody v německém Augšpurku se svými šesti novými vozy Citaro NGT hybrid. V Oldenburgu společnost VWG používá celosvětově první kloubový autobus Citaro G NGT hybrid, který jezdí na bio zemní plyn. Poptávka je vysoká po celé Evropě: Město Bourges ve střední Francii, kde je provozovatel STU Bourges dceřinou společností RATP Dev, se rozhodlo pro vozy Citaro NGT hybrid stejně jako španělské společnosti EMT Madrid a Aucorsa Cordoba. A v Lublani, hlavním městě Slovinska, bude následující léto nasazeno první ze 17 objednaných vozů Citaro NGT hybrid.

První sériové elektrické autobusy Mercedes-Benz eCitaro s akumulátorovým pohonem se začaly před několika týdny pravidelně používat ve veřejné dopravě v Hamburku a Heidelbergu. Další elektrobusy budou v Německu následovat během příštích týdnů. Také ze sousedních evropských zemí už máme první objednávky. V oblasti Daimler Buses probíhá výroba vozů eCitaro sériově, závod na autobusy v Mannheimu je schopen plnit dodávky. Z celkového pohledu přepravní společnosti dnes elektrobusy ještě nepoptávají plošně. To může souviset s tím, že reorganizace konvenčního autobusového vozového parku na elektropohony a potřebnou infrastrukturu je mnohem náročnější, než bylo plánováno.

Paralelně k dodávkám v Německu pojede několik autobusů eCitaro během příštích dnů také do poboček a ke smluvním partnerům Daimler Buses v Lucembursku, Francii a v Polsku. Tam by měli místní zodpovědné činitele v oblasti veřejné přepravy osob na jejich vlastních přepravních linkách přesvědčit o svých kvalitách a praktičnosti.

Výhody elektrobusů: Nevypouštějí žádné lokální znečišťující emise a nevydávají prakticky žádný hluk. To jsou aspekty, které jsou v současné době v mnoha městech a regionech velmi důležité pro rozvoj plánování ochrany ovzduší. Na druhou stranu přechod veřejné přepravy na elektrické autobusy a související infrastrukturu stojí hodně času a peněz. Už jen samotná technologie elektrobusu je velmi nákladná, a infrastruktura, například dobíjecí zařízení, vybavení dílen, kvalifikace zaměstnanců atd. musí být zváženy a navrženy na základě místních podmínek a požadavků. Společnost Daimler Buses - jeden z nejzkušenějších a nejsilnějších partnerů provozovatelů autobusů - proto podporuje přepravní společnosti prostřednictvím svých služeb eMobility Consulting a Omniplus při tomto přechodu svým individuálním poradenstvím, servisem a školením. Jedním z nejdůležitějších požadavků na společnost Daimler Buses pro vstup elektrobusů na trh bylo nabídnout vozidlo, které přepravním společnostem vyhovuje po všech stránkách, stejně jako dosud desetitisíckrát osvědčené autobusy Citaro. Bezpečnost provozu, každodenní dostupnost a bezpečnost jízdy sériového vozidla má elektrobus spojit s novými nároky na emise.

Stuttgart / Mannheim, 25. únor 2019

  • Mercedes-Benz eCitaro se v Německu osvědčuje v denním použití
  • Přepravní společnosti v Evropě testují autobusy eCitaro, jak se osvědčí v praxi
  • Technologie na vysoké úrovni jako základ pro maximální efektivitu

Průlom do Evropy. První elektrobusy Mercedes-Benz eCitaro pro Evropu se vydávají na cestu.

Průlom do Evropy. První elektrobusy Mercedes-Benz eCitaro pro Evropu se vydávají na cestu.

Elektrobus Mercedes-Benz eCitaro se nebude vyrábět v prototypové dílně, ale na stejné výrobní lince jako všechny ostatní městské autobusy v závodě v Mannheimu, a tím dosáhne sériového standardu. Rozdíl spočívá v prvé řadě v technologii pohonu. Elektrobusy eCitaro mají pro testování v evropských městech k dispozici deset akumulátorových paketů o celkové kapacitě 243 kWh a elektromotory v blízkosti nábojů kol. Tepelný management optimalizovaný do nejmenšího detailu včetně chlazení akumulátoru, klimatizace s tepelným čerpadlem a zesíťování komponent je špičkovou technologií ve výrobě autobusů. Ta zajišťuje minimální spotřebu energie a tím nejvyšší možnou efektivitu i maximální dojezd. Skutečnost, že spotřeba energie elektrobusu vynaložená na vytápění a chlazení může činit až 50 procent, je přitom výzvou, která je obvykle známa pouze autobusovým specialistům. Náročně řešený podvozek elektrobusů se mimo jiné vyznačuje elektronickým stabilizačním systémem ESP a tlumením houpání a kývání. Bezpečnost, efektivita a ekologie kráčejí u elektrobusu Mercedes-Benz eCitaro ruku v ruce.