Náš přístup k BRT
Bus Rapid Transit (BRT)

Náš přístup k BRT

Mercedes-Benz aplikuje v oblasti BRT (Bus Rapid Transit) holistický přístup. Na základě našich dlouholetých zkušeností s BRT známe faktory úspěchu a rizika sytému. Nabízíme kompletní balíček, který tvoří vozidla i poradenské a finanční služby pro projekty BRT, což přispívá k úspěšnému zavedení systémů BRT.

Zavedení systému BRT je velmi složité, protože vytvoření systému závisí na potřebách cestujících a provozovatelů. Vnější faktory, jako jsou místní legislativa, předpisy na ochranu životního prostředí a energetické předpisy, tvoří rámcové podmínky systému.

Víme, že požadavky na urbánní mobilitu jsou v každém městě jiné. Víme, že místní úřady, projektanti plánování a rozvoje města a urbanisté znají své město a dopravní situaci nejlépe. Ve společnosti Mercedes-Benz shromažďujeme příklady osvědčených postupů v rámci globálních projektů BRT, analyzujeme je a posuzujeme z hlediska faktorů úspěchu a potenciálních rizik. Díky dlouholetým zkušenostem víme, jak města úspěšné systémy BRT zavedla a jak odstranila potenciální problémy. Poskytujeme cenné podněty a pomůžeme Vám s vytvořením optimálního návrhu systému.

Máme expertní tým specialistů na BRT tvořený globálně působícími odborníky v oblasti plánování dopravy a územního plánování měst. Jako Váš partner pro řešení BRT na míru nabízíme podporu ve všech oblastech rozvoje a plánování – od analýzy a návrhu až po implementaci. Poskytujeme kompetentní podporu a reagujeme na Vaše potřeby, otázky a nápady v průběhu celého procesu.