Autorská práva

Autorská práva Daimler Buses GmbH. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory animací, video soubory a jejich uspořádání podléhají autorským právům a další ochraně duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani mohou být tyto objekty upraveny nebo znovu zveřejněny na jiných webových stránkách, v aplikacích nebo v jiném digitálním obsahu (dále jen „digitální nabídky“). Některé digitální nabídky Daimler Buses také obsahují materiál, na který se vztahují autorská práva jejich poskytovatelů.

Varianty produktu

Některé informace o produktech, ilustrace a obrázky obsažené v této digitální nabídce mohou být připraveny pro obecné použití v digitálních nabídkách Daimler Buses udržovaných v různých zemích po celém světě. V důsledku toho některé informace a / nebo příslušenství, které nejsou v některých zemí, nebo které mohou být v zájmu uspokojení poptávky na místním trhu nebo regulačních kontrol v těchto zemích dostupné pouze v různých specifikacích nebo konfiguracích.

Pokud vás zajímá jakýkoli model vozidla, barva, volitelná výbava nebo příslušenství zobrazené na internetových stránkách a nejste si jisti jejich dostupností nebo specifikací ve vaší lokalitě, obraťte se na společnost Daimler Buses a / nebo místního autorizovaného prodejce pro příslušný produkt, kde získáte informace o aktuální podrobnosti ve vaší lokalitě. 

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny značky zobrazené v digitálních nabídkách Daimler Buses jsou duševním vlastnictvím společnosti Daimler Truck AG, to platí zejména pro její typové štítky a firemní loga a emblémy.

Žádné licence

Napadlo nás, že vytvoříme inovativní a informativní digitální nabídku. Doufáme, že tímto kreativním úsilím budete stejně nadšení jako my. Poprosíme o respektování toho, že Daimler Truck AG a Daimler Buses musí chránit své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. Tímto prohlášením si Vás dovolíme upozornit, že touto digitální nabídkou, ani žádným materiálem v ní obsaženým není žádné osobě udělována licence k duševnímu vlastnictví patřící společnosti Daimler Truck AG nebo Daimler Buses.

Žádné záruky ani prohlášení 

Informace v této digitální nabídce poskytuje společnost Daimler Buses “tak, jak je“, a v rozsahu povoleném zákonem jsou poskytovány bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo narušení práv. I když jsou poskytnuté informace považovány za přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Naše digitální nabídky obsahují odkazy na externí stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Daimler Buses. Proto nejsme zodpovědní za obsah jakýchkoli odkazovaných stránek. Daimler Buses vám tyto odkazy poskytuje pouze pro uživatelské pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že Daimler Buses souhlasí s odkazovaným webem (jeho obsahem). 

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady

Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart a poklesu cen při zpětném odkupu ojetých vozů.
Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Buses Ceská rebublika s.r.o. a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Daimler Buses Česká republika s.r.o. ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Záruky či prohlášení

Informace na této internetové stránce jsou společností Daimler Buses Ceská rebublika s.r.o. poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na další stránky na internetu. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že nemáme žádný vliv na uspořádání a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto odpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací prezentovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto vysvětlení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy nacházející se na našich internetových stránkách.

Informace o řešení sporů online

Evropská komise zřídila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv.„ Platforma ODR “). Platforma ODR je vstupním bodem pro mimosoudní řešení týkající se smluvních závazků ze smluv o prodeji online. platformu ODR kliknutím na odkaz:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informace podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Nebudeme se účastnit řízení urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem podle německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a nejsme povinni tak činit.

Pořadí priority

Podmínky použití digitální nabídky mají přednost před těmito právními upozorněními.

  a Mercedes-Benz jsou ochranné známky společnosti Mercedes-Benz Group AG.