Použití cookies

Společnost Daimler používá cookies, aby mohla optimálně vytvářet a průběžně zdokonalovat své webové stránky. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v části Pokyny ke cookies.
Láhve na plyn.
Citaro NGT

Láhve na plyn.

Pod krytem jsou uloženy nově vyvinuté láhve na plyn pro Citaro NGT. Jsou vyrobeny z kompozitního materiálu s plastovým jádrem, mají plášť z uhlíkových vláken a – nově – navíc ze skelných vláken. Tato kombinace materiálů je na jednu stranu velmi lehká a na druhou stranu velmi stabilní. Plnění lahví na plyn se provádí sériově v motorovém prostoru autobusu.Na přání lze přesunout plnicí hrdlo nad podběh kola vpředu vpravo, což je místo pro tankování modelu Citaro se vznětovým motorem.

Zároveň se u nové generace výrazně zvýšil čerpací objem z 190 l na 227 l. Výhoda: Při stejném celkovém objemu lze proto snížit počet nádrží. V porovnání s předcházejícím modelem si Citaro NGT při stejném dojezdu vystačí vždy s množstvím o jednu láhev nižším. To přináší citelnou úsporu hmotnosti podle počtu lahví od 15 do 45 kg. To lze opět stanovit pro konkrétní použití. Jsou k dispozici dvě varianty víka pro zavření podle potřeby čtyř až šesti láhví na plyn nebo sedmi nebo osmi láhví na plyn. V praxi dosahuje Citaro NGT stejného dojezdu jako Citaro se vznětovým motorem.

Přídavná hmotnost Citaro NGT tvořená především láhvemi na plyn je výrazně nižší než u předchůdců. U vozů sólo činí přibližně jen 485 kg. Vedle nového provedení lahví k tomu výrazně přispívá i mnohem kompaktnější motor. 

Pohon na zemní plyn v žádném případě neovlivňuje prostor pro cestující autobusu Citaro. Naopak: Díky úspoře hmotnosti výrazně vzrůstá kapacita pro cestující autobusu Citaro NGT oproti předcházejícímu modelu. Ve standardní výbavě přepraví autobus sólo Citaro NGT nyní až 104 cestujících namísto dosavadních 93. Kloubový autobus Citaro G NGT pojme dokonce až 166 cestujících namísto dosavadních 149.