Gasflasker
Citaro NGT

Gasflasker

Under afdækningen ligger de nyudviklede gasflasker til Citaro NGT. De består af et compositmateriale med kunststofkerne, en afdækning af kulfibre samt – som noget nyt – også af glasfibre. Denne materialekombination er på den ene side meget let og på den anden side yderst stabil. Tankningen af gasflaskerne foregår som standard i motorrummet i passagerbussen. Ved ønske skifter påfyldningsstudsen via hjulskærmen forrest i højre side, det svarer til påfyldningspositionen i Citaro med dieselmotor.

Samtidig er tankvolumenen tydeligt forøget fra 190 l til 227 l. Fordel: Ved samme totalvolumen kan antallet af tanke derfor reduceres. Sammenlignet med forgængermodellen fås Citaro NGT derfor med henholdsvis en gasflaske mindre ved uændret rækkevidde. Det resulterer i en mærkbar vægtfordel på 15 til 45 kg afhængig af antallet af gasflasker. Den kan også fastlægges specifikt efter anvendelsen. To varianter er motorhjelmen er tilgængelige; de anvendes efter behov til henholdsvis fire til seks gasflasker og syv eller otte gasflasker. I praksis opnår Citaro NGT den samme rækkevidde som en Citaro med dieselmotor.

Den ekstra vægt i Citaro NGT, der først og fremmest skyldes gasflaskerne, reduceres markant sammenlignet med forgængeren. I et solokøretøj drejer det sig kun om ca. 485 kg. Ud over det nye flaskesystem er også den markant mere kompakte motor afgørende.

Passagerafdelingen i Citaro bliver på ingen måde mindre på grund af naturgasmotoren. Tværtimod: På grund af den vægtmæssige besparelse stiger passagerkapaciteten i Citaro NGT i væsentlig grad sammenlignet med forgængermodellen. Som standard kan solobussen Citaro NGT nu transportere op til 106 passagerer i stedet for som hidtil 93 passagerer. Ledbussen Citaro G NGT kan endda rumme maks. 166 passagerer frem for som tidligere 149.