Sikker kørsel
Citaro NGT

Sikker kørsel

Særligt i bykørsel er risiciene ofte uforudsigelige. Så meget desto vigtigere er det, at der bliver implementeret tiltag til at forhindre en ulykke. Mercedes-Benz har udstyret Citaro NGT bybussen med et stort antal sikkerhedsfunktioner, der bidrager til at mestre kritiske kørselssituationer.

Ved en truende risiko er førerens korrekte reaktion lige så vigtig som det tekniske udstyr. Det ideelle grundlag for dette er OMNIplus sikkerhedsundervisning. Her ligger fokus blandet andet på det praktiske kendskab til bilens egenskaber i grænsesituationer.