Χρήση cookie

Η Daimler χρησιμοποιεί cookie για την καλύτερη διαμόρφωση και τη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookie.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες για τα cookie.

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης.

Χρησιμοποιούμε cookie, για να προσδιορίζουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνουμε τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνουμε πιο εύχρηστες.

1. Λειτουργίες και χρήση των cookie

α. Τα cookie είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookie ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie.

Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookie. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookie και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookie. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookie» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ii. Τα αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.

iii. Η χρήση των cookie, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookie ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookie, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Τα cookie διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:      

i. Απολύτως απαραίτητα cookie (Τύπος 1)
Αυτά τα cookie είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα cookie δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

ii. cookie λειτουργιών (Τύπος 2)
Αυτά τα cookie διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookie λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

iii. cookie υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα cookie συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

iv. cookie τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα cookie εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

Υποδείξεις προστασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία cookie:

 

Όνομα αρχείου cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου cookie

SERVERID

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για έναν εξισορροπητή φορτίου (load balancer). Αναγνωρίζουν το διακομιστή, στον οποίο είχε ανακατευθυνθεί ο επισκέπτης κατά την τελευταία προβολή της σελίδας. Επιπλέον επιτρέπουν την προώθηση όλων των ερωτημάτων ενός χρήστη κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας στον ίδιο διακομιστή.

Τύπος 1

_pk_id.23.2476 Αυτά τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν έτσι να εξελίσσουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.  Τύπος 3
_pk_ref.23.2476 Αυτά τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν έτσι να εξελίσσουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.  Τύπος 3
_pk_ses.23.2476 Αυτά τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν έτσι να εξελίσσουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.  Τύπος 3
piwik_ignore Εάν κάποιος επισκέπτης επιλέξει να μην γίνεται στατιστική επεξεργασία του όρου αναζήτησής του μέσω Piwik, αποθηκεύεται αυτό το cookie. Typ 3
visited_today Αυτό το cookie δημιουργείται την πρώτη φορά που ανοίγετε την ιστοσελίδα και διαγράφεται ξανά την ίδια μέρα στις 23:59 η ώρα. Δείχνει ότι επισκεφτήκατε τη σελίδα εκείνη τη μέρα και αναστέλλει ορισμένες λειτουργίες της σελίδας, που πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο την πρώτη φορά που την ανοίγετε.  Τύπος 2
c_disclaimer Αυτό το cookie μας δείχνει ότι συναινείτε στη χρήση cookie στις σελίδες μας. Δημιουργείται, όταν κλείνετε την οδηγία για τη χρήση cookie.  Τύπος 2
renderid Αυτό το cookie περιέχει την πληροφορία σχετικά με το διακομιστή στον οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.  Τύπος 2

 

2. Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης, χρήση εργαλείων ανάλυσης 

α. Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιούμε cookie. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας πιο στοχευμένα με τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας προς εσάς.

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί την Matomo/Piwik.

Εάν δεν επιθυμείτε ο Όμιλος Daimler να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες του, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον ("opt-out").

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί τεχνικά αυτή η αντίταξη, αποθηκεύεται ένα αρχείο opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην καταγραφή της αντίταξής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, το αρχείο opt-out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία opt-out.

Κάντε κλικ εδώ για να δημιουργήσετε το opt-out cookie.