Πάροχος

EvoBus GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 731-181-0
E-Mail: info.evobus@daimlertruck.com

Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας:
Till Oberwörder (chair), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Lutz Wittig

Εμπορικό μητρώο στο Ειρηνοδικείο της Στουτγάρδης, Αρ. HRB 17316
Αριθμός ταυτοποίησης φόρου κύκλου εργασιών: DE 147 032 272

Άλλες εταιρείες που διαφημίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο:
Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.
Θηβαϊδος 20
145 64 - Ν. Κηφισιά
Ελλάς

Τηλέφωνο: +30 210 6296500
E-Mail: crm_mbh@mercedes-benz.com

Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας: Ιωάννης Καλλίγερος (Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος), Benjamin Prenz, Αντώνιος Ευαγγελούλης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος
Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αριθμός ταυτοποίησης φόρου κύκλου εργασιών: 94104612

Επιστροφή στην αρχική σελίδα