Πνευματικά δικαιώματα.

Copyright EvoBus GmbH. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η τροποποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή ούτε η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές ή λοιπά ψηφιακά περιεχόμενα (στο εξής "Ψηφιακές Προσφορές"). Κάποιες ιστοσελίδες της EvoBus GmbH περιέχουν και εικόνες οι οποίες είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου που τις διέθεσε.

Εμπορικά σήματα.

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες της EvoBus GmbH, είναι προστατευμένα εμπορικά σήματα της EvoBus GmbH ή της Daimler AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο.

Πολλές ιστοσελίδες περιέχουν δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις εκτιμήσεις της διοίκησης της EvoBus GmbH ή της Daimler AG. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται» και «σχεδιάζεται» στις ιστοσελίδες αυτές στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Τέτοιου είδους δηλώσεις αντικατοπτρίζουν την άποψη της EvoBus GmbH ή της Daimler AG αναφορικά με μελλοντικά γεγονότα όπως αυτή είχε τη στιγμή που έγιναν οι δηλώσεις και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Όπως επεξηγείται στις εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει η Daimler AG στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, U.S. Securities and Exchange Commission (συμπ. της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης στη φόρμα 20-F), πολλοί παράγοντες μπορεί να συντελέσουν σε σοβαρή απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ. Ανάμεσα σε αυτούς, περιλαμβάνονται, εκτός από τις διάφορες μεταβολές στις γενικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα επιτόκια, εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων, ανεπαρκής αποδοχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και αλλαγές στην εταιρική στρατηγική. Η EvoBus GmbH και η Daimler AG δεν έχουν την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούν συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

Προϊόντα και τιμές.

Μετά τη σύνταξη, ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις σε μεμονωμένες σελίδες. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα της EvoBus GmbH θεωρούνται ενδεικτικές. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών στις τιμές και σφαλμάτων. Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και προαιρετικό εξοπλισμό της EvoBus GmbH που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Χρωματικές αποκλίσεις οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε αυτήν την ιστοσελίδα της EvoBus GmbH μπορεί, επίσης, να περιέχονται Τύποι και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι δηλώσεις που αφορούν στις τιμές και το βασικό εξοπλισμό, καθώς και στις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο σε ορισμένες χώρες. Ισχύουν οι τιμές την ημέρα της παράδοσης. Για δεσμευτικές, επίκαιρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα λεωφορείων, μια γενική αντιπροσωπεία ή μια θυγατρική εταιρεία της EvoBus GmbH.

Δικαιώματα αδειών χρήσης.

Επιθυμία της EvoBus GmbH είναι να σας παρέχει μια πρωτοποριακή και ενημερωτική Ψηφιακή Προσφορά. Γι' αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική μας διαμόρφωση σας χαροποιεί όσο εμάς. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της εταιρίας EvoBus GmbH να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία της EvoBus GmbH.

Ευθύνη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την EvoBus GmbH δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Επίσης αποκλείεται κάθε σιωπηρή εγγύηση που αφορά στην εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ακόμα κι εάν εμείς (η EvoBus GmbH) θεωρούμε ότι οι πληροφορίες μας είναι σωστές, μπορεί να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες, για τις οποίες εμείς (η EvoBus GmbH) δεν ευθυνόμαστε.

Στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι δεν έχουμε ουδεμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ως προς την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτές τις σελίδες. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν αποστασιοποιούμαστε από όλα τα περιεχόμενα των συγκεκριμένων σελίδων. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλους τους συνδέσμους με εξωτερικές σελίδες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες μας, καθώς και για τα περιεχόμενα αυτών.

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ( "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις αγορών. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr