Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ"):

EvoBus GmbH
HPC G562
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Deutschland

mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων:

Υπεύθυνος για την Προστασία Δεδομένων του Ομίλου Daimler AG
Daimler AG
HPC G353
70546 Stuttgart
Deutschland

data.protection[at]daimler.com

1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τις ιστοσελίδες μας και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με μεγάλη σοβαρότητα. Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Επιπλέον, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Daimler:

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Daimler

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

β. Θα αποθηκεύουμε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

3. Σκοποί χρήσης

α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων ΤΠ μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, Social Plugins

α. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στις ιστοσελίδες μας επ’ αυτού).

β. Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «social plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου. 

Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookie από τη συσκευή σας. 

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie

γ. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

5. Κρυπτογράφηση

Στη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τη διαδεδομένη διαδικασία SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το εκάστοτε υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κατά κανόνα, πρόκειται για κρυπτογράφηση 256 Bit. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση 256 Bit, χρησιμοποιούμε μία τεχνολογία 128 Bit v3. Μπορείτε να αναγνωρίζετε εάν μία ιστοσελίδα μας μεταδίδεται κρυπτογραφημένα από το σύμβολο κλειστού κλειδιού ή λουκέτου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

Επίσης, εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας έναντι τυχαίας ή σκόπιμης κατάχρησης, μερικής ή πλήρους απώλειας, καταστροφής, καθώς και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

6. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης

Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιούμε το Piwik. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας πιο στοχευμένα με τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας προς εσάς.

Εάν δεν επιθυμείτε ο Όμιλος Daimler να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες του, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον ("opt-out"). Για να μπορέσει να εφαρμοστεί τεχνικά αυτή η αντίταξη, αποθηκεύεται ένα αρχείο opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην καταγραφή της αντίταξής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, το αρχείο opt-out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία opt-out.

Κάντε κλικ εδώ για να δημιουργήσετε το opt-out cookie. 

7. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσουμε τα διαχειριζόμενα από εμάς δεδομένα σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

8. Νομική βάση της επεξεργασίας

α. Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ).

β. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) του ΓΚΠΔ. 

γ. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), έχουμε εξουσία να πράξουμε αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) του ΓΚΠΔ.

δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. 

9. Διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αν αποκτήσετε συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α. Εάν η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως την ανάκληση δεν θίγεται κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

γ. Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, θα υποβάλλουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ. Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση: data.protection@daimler.com 

ε. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). 

11. cookie

Πληροφορίες για τα cookie που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους θα βρείτε στις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie.

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie

 

Έκδοση: Μάιος 2018