BRT eelised
Bus Rapid Transit (BRT)

BRT eelised

Alates aastast 2008 elab enam kui pool maailma rahvastikust linnades. ÜRO prognoosi kohaselt tõuseb see osa 2050. aastaks maailma rahvastiku kasvu tõttu umbes 70 protsendini. Inimeste liikumisvajadus kasvab - seda ka kihavates metropolides. Eratranspordi abil ei ole neid väljakutseid enam võimalik lahendada. Väljapääs liiklusummikust on BRT. 

Isiklikud sõidurajad, eelisõigus ristmikel ning lühikesed peatustes viibimise ajad võimaldavad atraktiivseid sõiduaegu.

BRT-süsteemide infrastruktuurikulud on väiksemad kui võrreldaval rööbastranspordil, mis nõuavad tihtipeale kalleid tunneli- või õhustruktuure. Lisaks saab BRT-süsteemidega kasu lõigata väikestest töökuludest, eriti kui saadaval on juba olemasoleva tavapärase bussipargi remondistruktuurid ja kogenud tööjõud.

BRT-süsteemid vajavad detailset planeerimist, et leida kohalikele raamtingimustele optimaalne lahendus. Kogu maailmas teostatud projektide kogemused näitavad, et BRT-süsteemide planeerimiseks ja teostamiseks läheb oluliselt vähem aega kui võrreldava rööbasliiklussüsteemi puhul.

Bussidel põhinevad liiklussüsteemid lõikavad kasu süsteemi paindlikkusest nii infrastruktuuri ülesehituse kui ka käitamise poolest. Bussi paindlikkus liiklusvahendina võimaldab kasutada tööprogramme, mille puhul lähevad liinid BRT-infrastruktuurilt üle tavapärasele tänavaliiklusele. Eraldi infrastruktuuride ehitamine on vajalik vaid seal, kus see toob kaasa eeliseid, ning ei need ei pea tingimata kulgema piki kogu koridori.

Liiklusvahendi keskkonnasõbralikkuse hindamisel tuleb BRT-st tuleneva kohalike heitmete hulga vähendamisel võtta arvesse ka globaalseid heitmeid. Tänu eraldatud sõiduradadele ja sõidukite eesõigusele on sõiduviis tasakaalustatud, peatuste arv väiksem ning kütusekulu väiksem. BRT-busside suure koormatuse juures on CO₂-heitkogus inimese kohta lisaks väga väike. Linnaliiklust täiendavate BRT-süsteemide atraktiivne pakkumine kallutab liiklust ühistranspordi kasuks. BRT-süsteemide puhul rakendatakse moodsaid keskkonnasõbralikke sõidukeid, mis vastavad kehtivate heitgaasinormide nõuetele. Tärkava turumajandusega turgudel on juhtroll uute keskkonnasõbralike ajamitehnoloogiate ja uute heitgaasinormide puhul tihtipeale BRT-süsteemide käes.

Edukas BRT-süsteem koosneb hästi planeeritud üksikkomponentidest, mis on üksteisega optimaalselt sobitatud. BRT-süsteemi eeliseid saab täiel määral ära kasutada ainult terviklikul planeerimisel, milles võetakse arvesse kõiki olulisi aspekte.