Mercedes-Benzi BRT-süsteemid
Bus Rapid Transit (BRT)

Mercedes-Benzi BRT-süsteemid

Esimene BRT-süsteem tekkis 70.-ndatel aastatel Ladina-Ameerikas, kus rahvastiku kiire kasv linnades tõi kaasa suured liiklusprobleemid. Suur nõudlus liikluse järele ja linnade majanduslik olukord nõudsid uuenduslikku lahendust. Nii töötati välja vähekulukas liiklussüsteem, mis võimaldab kõigi elanikkonnakihtide liikuvust ning on nüüdseks pälvinud tunnustuse kogu maailmas. BRT edu on toonud kaasa nende süsteemide leviku kogu maailmas; nüüdseks on maailmas kasutuses üle 160 sõidukisüsteemi ning veel paljud on ehitus- või planeerimisjärgus. Mercedes-Benzi bussid, alates eriti pikast liigendbussist kuni haruliinidel kasutatavate minibussideni, on maailma BRT-süsteemide reisijateveos edukalt kasutusel. Tänu meie hooldus- ja varuosadega varustamise kogemusele ning vajadusele vastavaks kohandatud finantseerimislahendustele aitavad Mercedes-Benzi bussid kaasa BRT edule.

Eelmisel kümnendil rakendati Prantsusmaal mitmeid BRT-süsteeme, kusjuures musternäidiseks peetakse liini G Strasbourgis. Euroopa linnade vajadustele vastavaks kohandatud Prantsuse BRT-süsteemi versiooni nimi on „Bus a haute niveau de service“ (BHNS). Strasbourg on liikluseplaneerijate seas tuntud tänu sellele, et seal võeti 1994. aastal edukalt uuesti kasutusele tramm. Peaaegu 20 aastat hiljem hakkas linn otsima parimat võimalikku ühendust loodes asuva linnaosa ja pearaudteejaama vahel ning uuris lisaks trammivõrgustiku laiendamisele ka BHNS-i süsteemi rakendamise kohta.

Pärast tegevuse ökonoomsuse kontrollimist, arutelusid poliitikutega ning uuringut trammiliini pikendamise kohta otsustati BHNS-süsteemi kasutamise kasuks. Pärast vähem kui üheaastast ehitusaega läks liin käiku 30. novembril 2013. Peale selle, et keskenduti optimeeritud bussiraja, moodsate peatuste ja busside planeerimisele, pöörati palju tähelepanu turundusele ning olemasoleva liiklusvõrguga integreerimisele. See saavutati muu hulgas ühise piletisüsteemi, dünaamilise külastajate infosüsteemi ning süsteemide P+R (Park and Ride, pargi ja sõida) ja B+R (Bike and Ride, sõida rattaga ja bussiga) järjepideva kasutamise teel kogu trassi ulatuses.

Veel näiteid edukalt rakendatud Euroopa BRT-süsteemide kohta leiate ka Nantes'ist ja Saint Nazaire'ist Prantsusmaal, Granadast Hispaanias ja Amsterdamist Hollandis.

BRT-süsteem „Metrobüs“ Türgis Istanbulis on edukas lahendus kahel kontinendil asuva linna liiklusprobleemidele. Rahvastiku kiire kasvu, Bosporuse väina ümbruse olukorra ning veokite järjest sagedasema registreerimise tõttu on tekkinud erilised nõuded, millele Metrobüsi süsteem peab tulevikku suunatud, jätkusuutliku liiklussüsteemina vastama. Metrobüsi süsteemi eripäraks on väga suur keskmine kiirus tänu liini kulgemisele linnakiirteel, tihedale bussiliiklusele ning heale mugavusetasemele. Süsteemi üks olulistest eduteguritest on 250 Mercedes-Benzi CapaCity-bussi ning veel 360 Mercedes-Benzi Citarot ja Conceitot, mis omakorda on toonud kaasa mitmeid laiendusi. 

Rio de Janeiro korraldas 2014. aastal FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlusi ja oli 2016. aastal olümpiamängude korraldamisega veel ühe spordi tähtsündmuse toimumiskohaks. Sellised suursündmused on linnades proovikivideks mitmestki vaatenurgast, eriti just liikluses. Liiklusvahendid peavad vastama nii sündmuse käigus tekkivale suurele nõudlusele kui ka kohaliku elanikkonna vajadustele pärast üritust. Seetõttu otsustas enamik maailmameistrivõistluste toimumiskohtadest 2014. aastal paindliku ja kulutõhusa lahenduse kasuks: BRT-süsteemide kasutuselevõtmine. Kogu planeeritud BRT-süsteem Rio de Janeiros sisaldab mitut liini, mis on kokku 157 km pikad. Esimene 60 km pikkune BRT-koridor, Transoeste, avati 2012. aastal aegsasti enne maailmameistrivõistluste algust. Süsteem on ette nähtud suure mahutavuse jaoks. Nii peatused kui ka sõidukid -eriti pikad kõrge põhjaga liigendbussid - on sellele vastavaks kohandatud. Süsteem hõlmab lisaks tavalistele liinidele ka ekspressliine, mis ei peatu igas peatuses. Rio de Janeiro BRT-süsteemis liigub kokku 101 Mercedes-Benzi 23 m pikkust bussi, 161 bussi pikkusega 18 m ning 26 bussi pikkusega 12 m, mida kasutatakse haruliinidel.