Sõitke turvaliselt
Citaro NGT

Sõitke turvaliselt

Just linnaliikluses ei pruugi ohud alati olla ettenähtavad. Seda olulisem on rakendada meetmeid õnnetuste vältimiseks. Mercedes-Benz varustas linnaliinibussi Citaro NGT mitmete turvafunktsioonidega, mis aitavad kriitiliste sõiduolukordadega toime tulla.

Ähvardava ohu puhul on juhi õige reaktsioon sama oluline, kui sõiduki tehniline varustus. Ideaalse aluse saab OMNIplus turvakoolitustest. Siin on keskpunktis mh sõiduki käitumise tundmaõppimine äärmuslikes oludes.