Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

AS Silberauto Eesti („Meie“)
Peterburi tee 50a, 11415 Tallinn, Eesti

AS Silberauto („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti
E-post: silberauto@silberauto.ee

Andmekaitsespetsialist

Kea Alliksaar
AS Silberauto
Kontserni andmekaitseametnik
Järvevana tee 11
11314 Tallinn
Eesti 
E-post: Kea.Alliksaar@silberauto.ee

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Lisaks viitame Daimleri isikuandmete kaitse juhendile:

Daimleri andmekaitsedirektiiv

Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ja Daimler AG isikuandmete kaitse juhend EvoBus GmbH klientidele ei kehti teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende andmekaitse eeskirjade kohta.

2. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui külastete meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool punktis „Töötlemise õiguslikud alused“) lubatud.

c. Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult.

3. Kasutuseesmärgid

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

b. Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalsed pistikprogrammid

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google + sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt:

Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Daimleri teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi.

Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted.

Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle deaktiveerite või oma küpsised kustutate.

Suunised küpsiste kohta

c. Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise.

5. Krüpteerimine

Kasutame veebilehe külastuse jooksul levinud SSL sertifikaati (Secure Socket Layer) koos vastavalt kõrgema krüpteerimisastmega, mida ka teie brauser toetab. Reeglina on tegu 256-bitise krüpteeringuga. Juhul, kui teie brauser ei toeta 256-bitist krüpteeringut, siis toetume selle asemel 128-bitisele Bit v3 tehnoloogiale. Seda, kas meie veebilehe üksik lehekülg kantakse krüpteeritult üle, tunnete ära võtme suletud kujutise järgi või õigemini võtmesümboli järgi teie brauseri ülemisel aadressiribal.

Kasutame muus osas sobitatud tehnilisi ja organisatoorseid ohutusabinõusid selleks, et teie andmeid juhuslike või tahtlike manipulatsioonide, osalise või täieliku kadumise, hävimise või kolmanda osapoole tingimusteta juurdepääsu vastu kaitsta. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnika arengust.

6. Kasutusandmete hindamine

Kasutajate eelistuste ja meie internetipakkumise iseäranis populaarsete alade tuvastamiseks kasutame Pikwik’i. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada.

Kui te ei soovi, et Daimler teie külastuse kohta teavet koguks ja seda analüüsiks, saate selle igal ajal keelata (opt-out). Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

Küpsiste keelamiseks klõpsake siia.

7. Ohutus

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.

8. Töötlemise õiguslikud alused

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse 6 lõike artikli 1 punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse 6 lõike artikli 1 punkt b.

c. Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 6 lõike artikli punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärise 6 lõike artikli 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, aga ka enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta.

9. Teie isikuandmete kustutamine

Kui tellite meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui Te ei anna nõusolekut edasiseks kasutamiseks. Saate tellimuse igal ajal uudiskirjas ette nähtud loobumisvõimaluste kaudu lõpetada.

10. Andmesubjekti õigused

a. Andmesubjektina on Teil õigus saada teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15), parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18), andmete edastamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20 DSGVO).

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. VASTUVÄIDETE ESITAMISE ÕIGUS

Teil on igal ajal õigus esitada kaebus teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel teie isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (andmetöötlus avalikes huvides) või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

d. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: data.protection@daimler.com

e. Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77 DSGVO).

11. Cookies

Teabe meie kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate meie küpsistega seotud suunistest.

Suunised küpsiste kohta

 

Seisuga: Mai 2018