Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

Veho AS („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti

Veho Baltics OÜ („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti

E-post: info@veho.ee

Andmekaitseametnik:

Daimler Truck AG
Kontserni andmekaitseametnik
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Saksamaa

E-post: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Lisaks viitame Daimler Truck isikuandmete kaitse juhendile:  

Daimler Truck isikuandmete kaitse juhend (PDF).

Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ja Daimler Truck AG isikuandmete kaitse juhend ei kehti Teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on Teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende isikuandmete kaitse eeskirjade kohta.

2. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui külastete meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite tõrketeate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele, ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, vestluse, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (vt punkti 7) lubatud.

c. Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult. 

3. Kasutuseesmärgid 

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

b. Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, vestluse, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.

c. Muudel eesmärkidel (nt personaliseeritud sisude ja reklaamide näitamine teie kasutuskäitumise alusel) kasutame meie või vajaduse korral kolmandad osapooled teie andmeid selles ulatuses, mille olete meile andnud oma nõusoleku (loa) meie nõusoleku haldussüsteemi raames. Täpsema teabe ja otsustusvõimalused leiate siit.

d. Peale selle kasutame isikuandmeid, kuivõrd oleme selleks seadusega kohustatud (nt salvestamine äri- või maksuseaduse säilitamiskohustuste täitmiseks, üleandmine vastavalt asutuse või kohtu määrusele, nt õiguskaitseasutusele).

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalsed pistikprogrammid; teenusepakkujate kasutamine 

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).  

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt: 

Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Daimler Truck teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi.

Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted. 

Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle inaktiveerite või oma küpsised kustutate (vt punkti 5.d).

c. Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise. 

d. Oma veebilehtede käitamisel, optimeerimisel ja turvamisel kasutame kvalifitseeritud teenusepakkujaid (nt IT-teenusepakkujad, turundusettevõtted). Me edastame neile isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik veebisaidi ja selle funktsioonide pakkumiseks ja kasutamiseks, õigustatud huvide järgimiseks, õiguslike kohustuste täitmiseks või kuivõrd olete nõusoleku andnud (vt punkti 7). Täpsemad andmed vastuvõtjate kohta leiate meie nõusoleku haldussüsteemist Consent Management System.

5. Küpsised

a. Meie veebilehtede külastamisel võidakse kasutada küpsiseid. Tehnilisest küljest on tegemist n-ö HTML-küpsiste ja sarnaste tarkvaravahenditega nagu Web/DOM Storage või Local Shared Objects (n-ö „Flash-küpsised“), mida me nimetame ühiselt küpsisteks.

b. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie laua- või sülearvutisse või mobiilsesse seadmesse. Selle alusel on võimalik näiteks aru saada, kas Teie seade ja veebilehed on juba ühenduses olnud, arvestada Teie eelistatud keele või muude seadetega, pakkuda Teile teatud funktsioone (näiteks e-kaubandus, sõiduki konfiguraator) või mõista Teie vajaduspõhiseid huve. Küpsised võivad sisaldada ka isikuandmeid.

c. Kas ja milliseid küpsiseid Teie veebilehekülastuse ajal kasutatakse, sõltub sellest, millised alasid ja funktsioone meie veebilehtedel kasutate ja kas annate meie nõusoleku haldussüsteemis loa kasutada küpsiseid, mis ei ole tehniliselt vajalikult. Täpsema teabe ja otsustusvõimalused leiate siit.

d. Küpsiste kasutamine sõltub tehtud seadistustest Teie kasutuses olevas veebibrauseris (nt Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Enamik veebilbrausereid on eelnevalt nii seadistatud, et need aktsepteerivad teatud liiki küpsiseid automaatselt; neid seadistusi saate aga enamasti muuta. Saate olemasolevad küpsised igal ajal kustutada. Küpsiseid Web/DOM-Storage ja Local Shared Objects saate eraldi kustutada. Kuidas see Teie kasutatavas veebilehitsejas või seadmes toimub, saate lugeda tootja juhendist.

e. Nõusolek (= luba) küpsiste kasutamise kohta, aga ka nendest keeldumine või nende kustutamine on seotud kasutatava seadme ja lisaks ka kasutatava veebibrauseriga. Kui kasutate erinevaid seadmeid või veebibrausereid, saate teha erinevaid otsuseid või seadistusi.

f. Kui otsustate küpsiseid mitte kasutada või need kustutada, võib juhtuda, et Teil ei ole võimalik kasutada meie veebilehtede kõiki funktsioone või on võimalik kasutada üksikuid funktsioone ainult piiratult.

6. Turvalisus 

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.

7. Töötlemise õiguslikud alused

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel Teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

c. Kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste (otse-)turustamine (kui selleks pole vajalik Teie nõusolek) ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta. Me arvestame asjakohaselt nõutava huvide kaalumise raames eelkõige isikuandmete liiki, töötlemise eesmärki, töötlemise asjaolusid ja Teie huvi oma isikuandmete konfidentsiaalsuse vastu.

8. Teie isikuandmete kustutamine

Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame turvalisuse kaalutlustel, kustutame seitsme päeva möödudes. Lisaks kustutame Teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, on ära langenud. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult selles ulatuses, mis on vajalik vastavalt Euroopa Liidu meile kohaldavate seaduste, määruste ja muude õigusaktide kohaselt või kolmandate riikide õigusaktidele, kui sellega on tagatud vastav mõistlik katisetase. Kui mingil juhul ei ole kustutamine võimalik, siis tähistatakse asjaomased isikuandmed tulevikus nende töötlemise piiramise eesmärgil.

9. Andmesubjekti õigused

a. Andmetöötlusega seotud isikuna on teil õigus saada teavet (GDPR-i artikkel 15), nõuda andmete parandamist (GDPR-i artikkel 16), nõuda andmete kustutamist (artikkel 17), piirata andmete töötlemist (artikkel 18) ning andmete edastamisele (artikkel 20). 

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. V A S T U V Ä I T E  E S I T A M I S E  Õ I G U S

Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub 6 lõike 1 punkti e kohaselt (andmetöötlus avalikes huvides) või GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine. Kuivõrd me töötleme Teie isikuandmeid otsereklaami eesmärgil õigustatud huvide kaalumise raames, on Teil õigus igal ajal ilma põhjust ütlemata vastuväide esitada.

d. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: 

info@veho.ee

e. Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).

10. Uudiskiri 

Kui tellite meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui Te ei anna nõusolekut edasiseks kasutamiseks. Võite tellimuse igal ajal uudiskirjas ettenähtud loobumisvõimalust kasutades lõpetada.

11. Daimler Truck AG keskne juurdepääsuteenus 

Daimler Truck AG keskset juurdepääsuteenust kasutades saate end registreerida Daimler Truck AG ja tema kaubamärkide kõikidel selle teenusega seotud veebilehtedel ja rakendustes. Sellele kohaldatavad kasutustingimused hõlmavad spetsiaalseid andmekaitsereegleid. Te saate kasutustingimused kätte ühendatud veebilehtede ja rakenduste asjaomase registeerimislehtedelt.

12. Andmete edastamine osapooltele väljasool Euroopa majandusruumi

a. Teenusepakkujate (vt punkt 4. d.) ja Teie nõusolekul (= loaga) andmete edastamisel kolmandatele osapooltele (vt punkt 3.c) võidakse andmeid edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu (EL), Islandit, Lichtensteini ja Norrat (Euroopa Majanduspiirkond, EMP) ja neid seal töödelda, eelkõige USA, India.

Järgnevates riikides kehtib isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast vaadates ELi standarditele vastav asjakohane kaitsetase (nn piisava kaitse otsus): Andorra, Argentina, Kanada (piiratud), Fääri saared, Guernsey, Iisrael, Mani saar, Jaapan, Jersey, Uus-Meremaa, Šveits, Uruguay. Teistes riikides asuvate vastuvõtjatega lepime kokku ELi standardsete lepingutingimuste, siduvate ettevõtte eeskirjade või muude lubatud mehhanismide kasutamise, et luua õiguslikele nõuetele vastav „asjakohane kaitsetase“. Pakume teile selle kohta hea meelega teavet jaotises 9.d. mainitud kontaktandmete kaudu.

--
Seisuga: oktoober 2020