Tekijänoikeudet.

Copyright Daimler Buses GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden asettelu ovat tekijänoikeuslain ja muiden henkistä pääomaa suojaavien lakien alaisia. Niitä ei saa kaupallisessa tarkoituksessa tai edelleen toimittamiseksi kopioida, muuttaa tai käyttää muilla web-sivustoilla. Muutamat Daimler Buses GmbH:n internet-sivut sisältävät myös kuvia, jotka kuuluvat kuvat käyttöömme antaneen tahon tekijänoikeuden piiriin.

Tavaramerkit.

Jos toisin ei mainita, kaikki Daimler Buses GmbH:n internet-sivuilla mainitut merkit ovat Daimler Buses GmbH:n tai Daimler Truck AG:n lakisääteisesti suojattuja tavaramerkkejä. Tämä koskee myös mallinimiä sekä yrityksen kaikkia logoja ja tunnusmerkkejä.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot.

Useat internet-sivut sisältävät tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja, jotka perustuvat Daimler Buses GmbH:n ja Daimler Truck AG:n johdon arviointeihin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ovat tunnistettavissa näillä internet-sivuilla sanoista "olla odotettavissa", "arvioida", "ennakoida", "aikoa" ja "suunnitella". Tällaiset lausunnot ilmaisevat Daimler Buses GmbH:n tai Daimler Truck AG:n kannan tulevien tapahtumien suhteen silloin, kun ne lausuttiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Kuten Daimler Truck AG:n Yhdysvaltain arvopaperitoimikunnalle U.S. Securities and Exchange Commission toimittamissa raporteissa (uusin vuosikertomuslomake 20-F mukaan luettuna) todetaan, monet tekijät voivat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat huomattavasti tässä ilmoitetuista arvioinneista. Tällaisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa muutokset yleisessä taloudellisessa ja yrityksen toimintaympäristössä, muutokset vaihtokursseissa ja korkokannoissa, kilpailevien tuotteiden ilmestyminen, uusien tuotteiden ja palveluiden vähäinen käyttöönotto ja muutokset yritysstrategiassa. Daimler Buses GmbH ja Daimler Truck AG kieltäytyvät velvoitteesta tai pyrkimyksestä päivittää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja jatkuvasti, koska ne on lausuttu ainoastaan niiden julkaisuajankohdan olosuhteiden perusteella.

Tuotteet ja hinnat.

Yksittäisille sivuille on voinut tulla muutoksia painatushetken jälkeen. Tällä Daimler Buses GmbH:n internet-sivustolla annettuja tietoja on pidettävä suuntaa-antavina. Oikeus hintamuutoksiin ja virheisiin pidätetään. Kuvissa voi esiintyä myös Daimler Buses GmbH:n tarvikkeita ja lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Väripoikkeamat johtuvat teknisistä syistä. Tälle Daimler Buses GmbH:n internet-sivustolle voi sisältyä myös malleja ja huoltopalveluja, joita ei ole lainkaan tarjolla tietyissä maissa. Hintoja ja vakiovarusteita, lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja verotuksellisia määräyksiä ja vaikutuksia koskevat tiedot ovat kuitenkin voimassa vain tietyissä maissa. Hintoihin sovelletaan toimituspäivänä voimassa olevia hintoja. Tiedustele uusimpia tietoja Daimler Buses GmbH:n linja-autojen myyntitoimistosta, pääedustukselta tai tytäryhtiöltä.

Lisenssioikeudet.

Daimler Buses GmbH haluaa tarjota innovatiivisen ja tiedottavan internet-sisällön. Siksi toivomme, että pidät luovasta toteutuksestamme yhtä paljon kuin mekin. Toivomme sinun kuitenkin ymmärtävän, että Daimler Buses GmbH:n on suojattava henkinen omaisuutensa, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, eivätkä nämä internet-sivut voi antaa minkäänlaisia lisenssioikeuksia Daimler Buses GmbH:n henkiseen omaisuuteen.

Takuu ja tuotevastuu.

Daimler Buses GmbH antaa tiedot käyttöön ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai tuotevastuuta. Ulkopuolelle on rajattu myös kaikki laatua, myytävyyttä, tiettyihin tarkoituksiin soveltumista tai lakimääräysten noudattamista ja patenttien loukkaamattomuutta koskevat epäsuorat takeet. Vaikka oletamme, että meidän (Daimler Buses GmbH) antamamme tiedot ovat oikeita, ne voivat silti sisältää virheitä ja epätarkkuuksia, joista me (Daimler Buses GmbH) emme ole vastuussa.

Internetsivuillamme on myös linkkejä muille internetissä oleville sivuille. Pyydämme ottamaan huomioon, ettemme voi vaikuttaa niiden sivustojen muotoon tai sisältöön, joille linkit johtavat. Emme näin ollen voi taata myöskään kyseisillä sivustoilla annettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä tai laatua. Tätä taustaa vasten sanoudumme irti kaikista kyseisillä sivustoilla olevista tiedoista. Tämä ilmoitus koskee kaikkia internetsivuillamme olevia linkkejä ulkoisille sivustoille sekä kyseisten sivustojen sisältöjä.

Verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevat tiedot.

EU-komissio on perustanut verkkofoorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ns. "ODR-foorumi"). ODR-foorumi toimii asiointipisteenä sopimusvelvoitteita koskevien riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, kun kyseessä ovat online-kauppasopimuksiin perustuvat velvoitteet. Pääset ODR-foorumiin seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  ja Mercedes-Benz ovat Mercedes-Benz Group AG:n tavaramerkkejä.