Vaaratilanteessa
Intouro

Vaaratilanteessa

Vaaran uhatessa kuljettajan on reagoitava paitsi nopeasti, myös täsmällisesti. ESP®:n* tunnistimet tunnistavat hyvissä ajoin kriittiset ajotilanteet, kuten voimakkaan yli- tai aliohjauksen, kriittiset ohjausliikkeet sekä paniikki- ja hätäjarrutukset. Lisäturvallisuutta tuo rengaspainevalvonta*.

Vaaran uhatessa kuljettajan oikeanlainen reagointi on aivan yhtä tärkeää kuin ajoneuvotekniset varusteet. OMNIplus-turvallisuuskoulutukset tarjoavat siihen erinomaiset valmiudet. Koulutuksessa tutustutaan käytännössä auton toimintaan ääritilanteissa.

Kauko- ja lähiliikennebussien turvallisuuden keskiössä on EU:ssa marraskuusta 2015 asti vaadittu hätäjarrutusjärjestelmä Advanced Emergency Braking System eli lyhyesti AEBS.

Hätäjarrutusjärjestelmä AEBS havaitsee tutkajärjestelmällä sekä edessä ajavat että seisovat autot ja määrittää nopeuseron suhteessa omaan autoon jatkuvasti. Jos muuttumaton ajokäytös johtaisi väistämättä törmäykseen, kuljettaja saa ensin varoituksen ja auto suorittaa automaattisesti osittaisjarrutuksen. Jos kuljettaja ei reagoi ja törmäyksen vaara on välitön, auto aloittaa automaattisesti täysjarrutuksen. Näin törmäyksen seurauksia voidaan lieventää huomattavasti.

Kaista-avustin (SPA) tunnistaa tuulilasin takana olevan kamerajärjestelmän avulla tilanteet, joissa auto uhkaa suistua tieltä. SPA valvoo jatkuvasti linja-auton etäisyyttä ajoradan kaistamerkintöihin. Jos auto ylittää kaistamerkinnän, istuin nykii vastaavalla puolella varoitukseksi kuljettajalle. SPA aktivoituu 70 km/h:n nopeudesta alkaen ja kytkeytyy pois päältä, kun vilkkuja käytetään, eli esimerkiksi tahallisen kaistanvaihdon käynnistyessä.

Elektroninen ajovakauden hallinta (ESP®) on ajoturvallisuutta ja -vakautta parantava järjestelmä. Se alentaa huomattavasti auton heittelehtimisen vaaraa kaarreajossa ja väistöliikkeiden yhteydessä. Jokaisen pyörän jarrutusvoimia ohjataan kohdennetusti ajodynamiikan kannalta kriittisissä tilanteissa esimerkiksi bussin liikkuessa äärialueella kaarreajossa. Samalla moottorin tehoa alennetaan. Bussin "suistumista" estetään näin fysiikan lakien sallimissa rajoissa hienosäätämällä jarrutusta.

ESP® valvoo muun muassa linja-autojen poikittaiskiihtyvyyttä. Jos linja-auto joutuu kriittiseen ajotilanteeseen pitkässä kaarteessa – esimerkiksi moottoritien poistumisliittymässä – tai nopeissa kaistanvaihdoissa, auton ajovakaus pyritään palauttamaan alentamalla sen nopeutta automaattisesti. ESP® on vastaava järjestelmä kuin henkilöautoissa, mutta sen toiminnot on mukautettu ja niitä on laajennettu linja-auton tarpeisiin.

Vaaran uhatessa kuljettajan oikeanlainen reagointi on aivan yhtä tärkeää kuin ajoneuvotekniset varusteet. OMNIplus-turvallisuuskoulutus tarjoaa siihen erinomaiset valmiudet. Koulutuksessa tutustutaan käytännössä auton toimintaan ääritilanteissa.

*Lisävarusteet