Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettu rekisterinpitäjä:

Veho Oy Ab / Tietosuoja
PL 1006
01511 Vantaa
Suomi

Sähköposti: vehoweb@veho.fi 
Tietosuoja-asiat: asiakastiedot@veho.fi

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Saksa

data.protection@daimler.com


1. Tietosuoja

Arvostamme käyntiäsi internet-sivuillamme sekä kiinnostustasi tarjouksiamme kohtaan. Tietosuojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä on meille tärkeä asia. Selitämme näissä tietosuojaohjeissa, kuinka keräämme henkilötietojasi, mitä teemme niillä, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperusteilla tämä tapahtuu sekä mitkä oikeudet ja vaatimukset liittyvät tämän osalta sinuun. Lisäksi viittaamme Daimlerin tietosuojakäytäntöön:  

Daimlerin tietosuojakäytäntö.

Internet-sivujemme käyttöön ja Daimler AG:n tietosuojakäytäntöön liittyvät tietosuojaohjeet eivät koske sellaisten sosiaalisten verkostojen tai muiden tarjoajien internet-sivuilla suorittamiasi toimintoja, joille pääset internet-sivuillamme olevien linkkien kautta. Perehdy näiden tarjoajien tietosuojamääräyksiin näiden internet-sivuilla.

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

a. Kun käyt internet-sivuillamme, tallennamme tiettyjä tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, käynnin päivämäärästä ja kellonajasta, käyttöoikeustilaan (esim. onnistuiko jollakin internet-sivulla käynti tai esiintyikö virheviesti), internet-sivun toimintojen käytöstä, mahdollisesti syöttämistäsi hakusanoista, yksittäisillä internet-sivuilla käymisen toistuvuudesta, muistista käyttöön haettujen tiedostojen nimistä, siirretystä datamäärästä, internet-sivusta, jonka kautta olet päässyt internet-sivuillemme sekä internet-sivusta, jolla käyt internet-sivujemme kautta, riippumatta siitä, napsautatko internet-sivuillamme olevia linkkejä vai syötätkö verkkotunnuksen suoraan selaimesi sen välilehden (tai saman ikkunan) syöttökenttään, jolta olet avannut internet-sivumme. Lisäksi tallennamme turvallisuussyistä – erityisesti internet-sivuihimme kohdistuvien hyökkäysten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi – seitsemän päivän ajaksi IP-osoitteesi ja internet-palveluntarjoajasi nimen.

b. Tallennamme muita henkilötietojasi vain silloin, kun jaat nämä esimerkiksi rekisteröitymisen, yhteydenottolomakkeen, kyselyn, kilpailun tai sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja näissäkin tapauksissa vain, mikäli tämä on meille sallittua antamasi suostumuksen tai voimassa olevien lakisääteisten määräysten (tähän liittyviä lisätietoja löytyy kohdasta ”Käsittelyn oikeusperusteet”) perusteella.

c. Et ole laillisesti tai sopimukseen perustuen velvoitettu luovuttamaan henkilötietojasi. Internet-sivustojemme joidenkin toimintojen käyttö voi kuitenkin edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Jos et näissä tapauksissa luovuta henkilötietojasi, tämän seurauksena voi olla, että toiminnot eivät ole käytettävissä tai että niitä voidaan käyttää vain rajoitetusti. 

3. Käyttötarkoitukset 

a. Käytämme internet-sivuillamme käynnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja, jotta voimme tehdä näiden internet-sivujen käytöstä sinulle mahdollisimman helppoa, sekä IT-järjestelmiemme hyökkäyksiltä ja muulta laittomalta toiminnalta suojaamiseksi.

b. Mikäli jaat meille muita henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, yhteydenottolomakkeen, kyselyn, kilpailun tai sopimuksen tekemisen yhteydessä, käytämme näitä tietoja mainittuihin tarkoituksiin, asiakastietojen hallintaan ja – tarvittaessa – mahdollisten liiketapahtumien käsittelemiseen ja kirjanpitoon, ja kussakin tilanteessa vain tarpeellisessa laajuudessaan.

4. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille; sosiaalisen median painikkeet; Palveluntarjoajien käyttö

a. Internet-sivumme voivat sisältää myös kolmansien osapuolten tarjouksia. Kun napsautat tällaista tarjousta, siirrämme vaadittavissa määrin tietoja kyseiselle tarjoajalle (esimerkiksi tiedon siitä, että löysit tämän tarjouksen meidän internet-sivultamme, sekä mahdollisesti lisätietoja, jotka olet tätä tarkoitusta varten jo antanut internet-sivuillamme).  

b. Kun käytämme internet-sivuillamme sosiaalisten verkostojen, joihin kuuluvat esimerkiksi Facebook, Twitter ja Google+, ns. sosiaalisen median painikkeita, integroimme ne seuraavasti: 

Kun vierailet internet-sivuillamme, sosiaalisen median painikkeet ovat deaktivoituina, ts. ne eivät välitä mitään tietoja näiden verkostojen käyttäjille. Jos haluat käyttää jotakin näistä verkostoista, napsauta kyseistä sosiaalisen median painiketta kyseisen verkoston palvelimeen suoran yhteyden muodostamiseksi.

Jos sinulla on käyttäjätili kyseisessä verkostossa, ja olet sille sisään kirjautuneena sosiaalisen median painikkeen aktivoinnin hetkellä, verkosto voi yhdistää internet-sivuilla käyntisi käyttäjätiliisi. Jos haluat välttää tämän, kirjaudu ulos verkostosta ennen sosiaalisen median painikkeen aktivointia. Sosiaalinen verkosto ei voi yhdistää muilla Daimlerin internet-sivuilla käyntiä sinuun, ennen kuin olet aktivoinut myös siellä kyseisen sosiaalisen median painikkeen.

Kun aktivoit sosiaalisen median painikkeen, verkosto siirtää tämän kautta käytettäväksi saatavan sisällön suoraan selaimelle, joka yhdistää sen internet-sivuihimme. Tässä tilanteessa voi tapahtua myös kyseisen sosiaalisen verkoston aloittamaa ja ohjaamaa tiedonsiirtoa. Yhteyttäsi sosiaaliseen verkostoon, verkoston ja järjestelmäsi välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja tällä alustalla vuorovaikutustasi koskevat vain kyseisen verkoston tietosuojamääräykset. 

Sosiaalisen median painike säilyy aktiivisena, kunnes deakrivoit sen tai poistat evästeesi.

Evästeisiin liittyvät huomautukset 

c. Kun napsautat tarjoukseen liittyvää linkkiä tai aktivoit sosiaalisen median painikkeen, henkilötiedot voivat siirtyä tarjoajille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, jotka eivät Euroopan unionin (”EU”) näkökulmasta takaa EU-standardia vastaavaa ”asianmukaista suojaustasoa” henkilötietojen käsittelylle. Ota tämä huomioon, ennen kuin napsautat linkkiä tai aktivoit sosiaalisen median painikkeen ja käynnistät täten tietojesi siirron. 

d. Käytämme myös päteviä palveluntarjoajia (IT-palveluntarjoajat, markkinointitoimistot) verkkosivustojemme ylläpitämiseksi, optimoimiseksi ja suojaamiseksi. Luovutamme henkilötietoja viimeksi mainittuun silloin ja siltä osin kuin se on tarpeen verkkosivustojen ja niiden toimintojen tarjoamiseksi ja käyttämiseksi, oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai siltä osin kuin olet antanut siihen suostumuksen (ks. Kohta 7). Tiedot voidaan toimittaa vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella; katso jäljempänä 12 kohta.

5. Käyttötietojen (”seuranta”) ja käyttöpohjaisten tietojen (”(uudelleen-)kohdistus”) analysointi

Haluamme sovittaa internet-sivujemme sisällön mahdollisimman tarkasti kiinnostuksesi kohteisiin ja siten parantaa sinulle kohdistamaamme tarjontaa. Käytämme käyttömieltymysten ja internet-sivujen erityisen suosittujen alueiden tunnistamiseksi seuraavia niin sanottuja seurantateknologioita: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. Jos et halua, että yllä mainittuja seuranta- ja (uudelleen-)kohdistusteknologioita käyttäen internet-sivuillamme käyntiin liittyviä tietoja kerätään ja analysoidaan, voit milloin tahansa estää sen tulevaisuutta varten (”Opt-Out”).

Jotta tämä esto pystytään teknisesti toteuttamaan, selaimessasi otetaan käyttöön Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston yhdistämiseen sinuun. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava uudelleen käyttöön.

b. Tiedonsiirto ns. Kolmansiin maihinSeuranta- ja (uudelleen) kohdistustekniikoita käytettäessä tietoja voidaan lähettää vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella; katso jäljempänä 12 kohta.

6. Turvallisuus 

Suoritamme teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä hallitsemiemme tietojesi suojaamiseksi muuntelulta, kadottamiselta, tuhoamiselta ja valtuuttamattomien henkilöiden suorittamalta käytöltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

7. Käsittelyn oikeusperusteet

a. Mikäli olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, tämä muodostaa käsittelyn oikeusperusteen (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 kirjain a).

b. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste sopimuksen toimeenpanon tai täyttämisen tarkoituksiin on yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 kirjain b.

c. Mikäli oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen (esimerkiksi tietojen säilyttämiseksi) edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, olemme oikeutettuja tähän yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan 1 kirjaimen c mukaisesti.

d. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutettujen intressiemme sekä kolmansien osapuolten oikeutettujen intressien valvomiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti. IT-järjestelmiemme toimintakykyisyyden säilyttäminen, omien tuotteidemme ja palvelujemme sekä vieraiden tuotteiden ja palvelujen (suora-)markkinointi sekä liikeyhteyksissä lain edellyttämä dokumentaatio kuuluvat tällaisiin oikeutettuihin intresseihin. Otamme kulloinkin vaadittavan intressien arvioinnin puitteissa huomioon erityisesti henkilötietojen tietojen tyypin, käsittelytarkoituksen, käsittelyolosuhteet ja henkilötietojesi luottamuksellisuuteen liittyvän intressisi.

8. Henkilötietojesi poistaminen

Poistamme turvallisuussyistä tallentamamme IP-osoitteesi ja internet-palveluntarjoajasi nimen seitsemän päivän jälkeen. Muutoin poistamme henkilötietosi heti, kun tarkoitusta, jota varten olemme keränneet ja käsitelleet tiedot, ei enää sovelleta. Tämän ajanjakson jälkeen tallennus tapahtuu vain, mikäli meihin kohdistuvat EU:n tai lakisääteisten määräysten mukaisesti kolmannen osapuolen valtioiden, mikäli näillä on asianmukainen suojaustaso, lait, asetukset tai muut lakisääteiset määräykset edellyttävät tätä. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista yksittäisessä tapauksessa, vastaavat henkilötiedot merkitään niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi. 

9. Käyttäjien oikeudet

a. Tietojenkäsittelyn kohteena olevana henkilönä sinulla on oikeus tiedonsaantiin (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 15), tietojen oikaisemiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 16), tietojen poistamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 17), käsittelyn rajoittamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 18) sekä tietojen siirrettävyyteen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 20). 

b. Jos olet myöntänyt suostumuksesi meidän suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta peruutukseen saakka henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen. Se ei myöskään vaikuta näiden tietojen edelleenkäsittelyyn jonkin muun oikeusperusteen mukaan, kuten esimerkiksi lakimääräisten velvotteiden toteuttaminen (vrt. kohta ”Käsittelyn oikeusperusteet”).

c. V A S T U S T A M I S O I K E U S

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa milloin tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu art. 6 kohdan 1 e) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojenkäsittely yleisen edun vuoksi) tai art. 6 kohdan 1 f) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojenkäsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi) perusteella. Jos vastustat tietojen käsittelyä, me käsittelemme sinun henkilökohtaisia tietojasi edelleen vain siinä tapauksessa, että me pystymme osoittamaan sellaiset ehdottoman oikeutetut perusteet, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, harjoittamista tai puolustamista.

d. Pyydämme sinua lähettämään vaatimuksesi tai selityksesi alla olevaan yhteydenotto-osoitteeseen:

vehoweb@veho.fi

e. Jos olet sitä mieltä, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely rikkoo lakimääräisiä velvoitteita, sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 77).

10. Uutiskirje 

Kun tilaat jonkin internet-sivullamme olevan uutiskirjeen, uutiskirjeeseen kirjautumisen yhteydessä antamiasi tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen, mikäli et hyväksy niiden muuta käyttöä. Voit milloin tahansa lopettaa tilauksen uutiskirjeeseen sisältyvän tilauksen lopettamismahdollisuuden kautta.

11. Daimler AG:n keskeinen käyttöoikeuspalvelu 

Daimler AG:n keskeisen käyttöoikeuspalvelun avulla voit kirjautua kaikille tähän palveluun kuuluville, Daimler-konsernin ja sen edustamien merkkien internet-sivuille ja kaikkiin niiden sovelluksiin. Tätä koskevat käyttöehdot sisältävät erityisiä tietosuojamääräyksiä. Voit hakea nämä käyttöehdot näyttöön liittyvien internet-sivujen ja sovellusten kulloisiltakin sisäänkirjautumissivuilta.

12. Tiedonsiirto vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella

a. Palveluntarjoajia käytettäessä (ks. Kohta 4. d.), Seuranta ja (uudelleen) kohdistaminen (katso kohta 5) henkilötietoja voidaan toimittaa vastaanottajille Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ("EU"), Is-landissa, Liechtenstein ja Norja (= Euroopan talousalue)  vastaanottajan käsiteltäväksi, erityisesti Yhdysvalloissa, Intiassa.

b. EU: n näkökulmasta seuraavissa maissa on EU: n normien mukaisesti riittävä tietosuoja (niin sanottu "riittävyys"): Andorra, Argentiina, Kanada (rajoitettu), Färsaaret, Guernsey, Israel, Isle of Mies, Japani, Jersey, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Uruguay. Olemme samaa mieltä muiden maiden vastaanottajien kanssa EU: n vakiosopimusehtojen, sitovien yritysmääräysten tai EU: n ja Yhdysvaltojen käytöstä. tai Swiss-U.S. Privacy Shield luo "riittävän suojatason" lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Annamme mielellämme tietoja tästä aiheesta kohdassa 9.d. nimeltään yhteystiedot.

13. Evästeet

Käyttämiimme evästeisiin ja niiden toimintoihin liittyviä tietoja löytyy evästeisiin liittyvistä huomautuksista.

Evästeisiin liittyvät huomautukset

--
Versio: saattaa 2019