Lízing
Finanszírozás

Lízing

Zárt végű pénzügyi lízing.

 • a futamidő alatt a gépjármű tulajdonosa a finanszírozó, az Ügyfél (lízingbevevő) üzembentartóként kerül bejegyzésre a gépjármű forgalmi engedélyébe;
 • magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások igényelhetik;
 • amennyiben a lízingbevevő beszámoló készítésére kötelezett, a gépjármű az ő könyveiben kerül aktiválásra. Csak haszongépjármű esetén van lehetőség az ÁFA levonására, a futamidő elején. Személygépjárműnél az ÁFA a bekerülési érték része (amortizálni kell);
 • a futamidő alatti havi lízingdíjak tőkéből és kamatból állnak – az Ügyfél havi fizetési értesítőt kap a finanszírozótól;
 • a lízingbevevő számolja el az értékcsökkenést, a havi lízingdíjak kamattartalma költségként elszámolható;
 • az ügyfél az utolsó törlesztő részlet megfizetésével automatikusan megszerzi a gépjármű tulajdonjogát.

Nyílt végű pénzügyi lízing:

 • a futamidő alatt a gépjármű tulajdonosa a finanszírozó, az Ügyfél (lízingbevevő) üzembentartóként kerül bejegyzésre a gépjármű forgalmi engedélyébe;
 • a futamidő végén a Lízingbevevő dönt arról, hogy a gépjárművet (1.) a szerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével megvásárolja, vagy (2.) az általa kijelölt harmadik személy vásárolja meg a maradványértéken, vagy (3.) visszaadja a finanszírozónak;
 • egyéni vállalkozók és társas vállalkozások igényelhetik teljes (27%) ÁFÁ-s számlával, kereskedő által értékesített személygépjárműre;
 • a saját rész (önerő) tartalmazza a gépjármű regisztrációs adóját (ÁFA mentesen továbbhárított tétel), illetve az első lízingdíjat (nettó díj+ÁFA). A futamidő alatti havi lízingdíjak tőkéből és kamatból, valamint a tőkerészt terhelő ÁFÁ-ból állnak - az Ügyfél havi fizetési értesítőt és lízingdíj számlát kap a finanszírozótól;
 • a gépjármű a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra;
 • a finanszírozás futamideje alatt megfizetett összes lízingdíj és maradványérték tőke része megegyezik a gépjármű nettó vételárával, a lízingdíjakat és a maradványértéket terhelő ÁFA összege a gépjármű ÁFÁ-jával egyezik meg;
 • Áfa-elszámolás: a nyílt végű pénzügyi lízing az ÁFA törvény tekintetében (a 2008/71 adózási kérdés értelmében) szolgáltatásnyújtásnak minősül, így a lízingdíjak ÁFÁ-ja személygépjármű esetén levonható – egyéb feltételek fennállása esetén - (tekintettel arra, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. 124.§ (2) a) pontja már nem korlátozza azt), a személygépjármű adóköteles üzleti célú tevékenységhez való felhasználásának arányában. Az ÁFA törvény szempontjából az első lízingdíj az azt követő díjakkal azonos megítélés alá esik.Az üzleti célú felhasználás igazolása és az ÁFA törvény egyéb feltételeinek teljesítése a lízingbevevő feladata;
 • A maradványértéket terhelő áfa nem levonható, tekintettel arra, hogy ahhoz kapcsolódóan termékértékesítés valósul meg. Szintén termékértékesítésként kerül elszámolásra az esetleges végtörlesztés, és bizonyos - az Üzletszabályzatban rögzített - esetekben az előtörlesztés ellenértéke is;
 • a lízingbevevő számolja el az értékcsökkenést, a havi lízingdíjak kamattartalma költségként elszámolható;
 • A vevőkijelölési jog gyakorlása esetén a lízingbeadó a gépjárművet a kijelölt harmadik személy részére értékesíti, a maradványérték harmadik személy által történő megfizetése mellett. A vételi jog gyakorlásának átruházása kapcsán a lízingbevevő és az általa kijelölt harmadik személy között további elszámolások szükségesek a hatályos adó- és illetékfizetési szabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében.

Operatív lízing.

 • a futamidő alatt a gépjármű a lízingbeadó tulajdonában és a lízingbevevő használatában van (az ügyfél, mint üzembentartó szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében);
 • a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházás keretét és így nincs hatással az eladósodottsági mutatóra;
 • a lízingdíjak költségként elszámolhatóak - ezáltal csökkentik a társasági adóalapot;
 • a lízingdíjakat terhelő ÁFA a mindenkori érvényes törvényi előírások szerint levonható;
 • a futamidő végén a lízingtárgyat a lízingbeadó részére vissza kell szolgáltatni.

Keresse meg illetékes lízing- és pénzügyi tanácsadóját a Mercedes-Benz Bank csoportnál és kérjen egyéni tanácsadást!

A részletekről érdeklődjön Mercedes-Benz márkakereskedő partnereinknél. Minden esetben javasoljuk, hogy a konstrukció igénybevételét megelőzően Ügyfelünk egyeztessen könyvelőjével, adószakértőjével.