Auteursrecht

Copyright Daimler Buses GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Sommige internetpagina's van Daimler Buses GmbH bevatten ook afbeeldingen die onderworpen zijn aan de auteursrechten van hun toeleveranciers.

Handelsmerken

Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle op de website van Daimler Buses GmbH genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler Buses GmbH of Daimler Truck AG, alsook de modelnamen en alle bedrijfslogo's en emblemen.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel internetpagina's bevatten toekomstgerichte uitspraken op basis van schattingen van de directie van Daimler Buses GmbH of Daimler Truck AG.Het gebruik van woorden als "verwachten", "schatten", "anticiperen", "bedoelen" en "plannen" op deze website is bedoeld om toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.Dergelijke uitlatingen weerspiegelen de standpunten van Daimler Buses GmbH of Daimler Truck AG met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op de datum waarop zij worden gedaan en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden.Zoals uiteengezet in de verslagen die Daimler Truck AG aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission U.S. Securities and Exchange Commission) heeft voorgelegd (inclusief het laatste jaarverslag op formulier 20-F), kunnen veel invloeden ertoe leiden dat de werkelijke resultaten substantieel afwijken van de hier gegeven schattingen.Dergelijke invloeden zijn naast andere veranderingen in de algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentevoeten, de introductie van concurrerende producten, onvoldoende acceptatie van nieuwe producten en diensten en veranderingen in de bedrijfsstrategie. Daimler Buses GmbH en Daimler Truck AG wijzen elke intentie of verplichting tot actualisering van deze toekomstgerichte verklaringen van de hand, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op omstandigheden die gelden op de datum van publicatie.

Producten en prijzen

Sinds de redactionele deadline voor afzonderlijke pagina's kunnen er wijzigingen zijn opgetreden.De informatie op deze website van Daimler Buses GmbH dient als een benadering te worden beschouwd.Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.De afbeeldingen kunnen ook toebehoren en speciale uitvoeringen van Daimler Buses GmbH bevatten, die niet tot de standaarduitrusting behoren.Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Deze website van Daimler Buses GmbH kan ook soorten en ondersteunende diensten bevatten die niet in afzonderlijke landen worden aangeboden.Verklaringen over prijzen en standaarduitrusting, over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en effecten zijn alleen geldig in bepaalde landen.De op de dag van levering geldende prijzen zijn van toepassing.Informeer bij een verkoopkantoor voor het bussensegment, een algemeen agentschap of een dochteronderneming van Daimler Buses GmbH naar de bindende actuele stand van zaken.

Licentierechten

Daimler Buses GmbH biedt u graag een innovatief en informatief internetprogramma aan.We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat Daimler Buses GmbH haar intellectuele eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten moet beschermen en dat deze internetpagina's geen licentierechten op het intellectuele eigendom van Daimler Buses GmbH kunnen verlenen.

Aansprakelijkheid en garantie

De informatie wordt door Daimler Buses GmbH verstrekt zonder enige garantie of waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.Ook uitgesloten zijn alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op wetten en octrooien.Zelfs als wij (Daimler Buses GmbH) ervan uitgaan dat de door ons (Daimler Buses GmbH) verstrekte informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten waarvoor wij (Daimler Buses GmbH) niet aansprakelijk zijn.

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij derhalve van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud van genoemde externe websites.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor de online beslechting van geschillen (het zog."OS-Platform") opgericht. Dit platform dient als hulpmiddel voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichten die uit online-koopovereenkomsten zijn voortgekomen. U vindt het platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Lees ook het privacy statement

  en Mercedes-Benz zijn handelsmerken van Mercedes-Benz Group AG.