Copyrights

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door EvoBus Nederland B.V. ©, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30120548. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Mercedes-Benz worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internet sites van Mercedes-Benz bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Productvariaties

Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Mercedes-Benz internet sites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto´s en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.
Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Mercedes-Benz en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Prijzen

Alle prijzen van voertuigen zijn consumentenadviesprijzen. Deze prijzen bestaan uit de netto catalogusprijs, geadviseerde kosten rijklaar maken, BPM, 21% BTW, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,10 (over de leges wordt geen BTW berekend). In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor CO2-uitstoot. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Mercedes-Benz internet sites onder de handelsmerkrechten van Mercedes-Benz. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van Mercedes-Benz.

Geen licenties

Mercedes-Benz heeft een innovatieve en informatieve internet site willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Mercedes-Benz haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Mercedes-Benz geeft of zal worden beschouwd te geven.

Aansprakelijkheid

De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij derhalve van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud van genoemde externe websites.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zgn. Online Dispute Resolution (ODR) platform) gelanceerd. Het ODR-platform fungeert als centraal punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U komt op het ODR-platform via de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Toekomstgerichte verklaringen

Deze internet site bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Mercedes-Benz. Wanneer op deze internet site woorden als ´tegemoet zien´, ´geloven´, ´schatten´, ´verwachten´, ´van plan zijn´, ´plannen´ en ´uitstippelen´ worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Mercedes-Benz op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Mercedes-Benz bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie. Mercedes-Benz wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door Mercedes-Benz verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Mercedes-Benz kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Mercedes-Benz en Mercedes-Benz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Mercedes-Benz met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Mercedes-Benz kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Lees ook het privacy statement