Uitgesproken zuinig
Citaro NGT

Uitgesproken zuinig

De kosten over de volledige levenscyclus van de Citaro NGT blijven bijzonder laag.

De Citaro NGT met aardgasaandrijving is zowel in economisch als ecologisch opzicht uiterst duurzaam. De stadsbus verlaagt niet alleen de bedrijfskosten van vervoersbedrijven, maar stelt ook de norm op het gebied van milieuvriendelijkheid. De Citaro NGT verbruikt 20% minder brandstof dan zijn voorganger. In vergelijking met een diesel is hij aanzienlijk stiller en stoot bovendien minder CO₂ uit. Als aardgas wordt verbrand, komen er veel minder milieuvervuilende stoffen vrij dan wanneer diesel of benzine wordt verbrand. De uitlaatgassen van de aardgasmotor bevatten daarom vrijwel geen (roet)deeltjes en zwaveloxiden. De hogere vervoerscapaciteit is een ander aspect dat aan de tweeledige duurzaamheid van de Citaro NGT bijdraagt.

In de gelede bus Citaro G NGT nemen nu zelfs maximaal 166 personen plaats i.p.v. de 149 tot nu toe. In standaarduitrusting vervoert de ongelede bus Citaro NGT maximaal 104 passagiers – drie meer dan zijn voorganger. Op deze wijze worden de kosten en CO₂-uitstoot per passagier verlaagd en aan alle eisen van het moderne stadsverkeer voldaan. Dankzij de geluidsreductie van 4 dB(A) wordt bovendien het leefklimaat in drukke binnensteden ontzien.

In 1895 bouwde Carl Benz de eerste bus ter wereld. Sindsdien heeft Mercedes-Benz de bus doorontwikkeld tot een van de efficiëntste, veiligste en milieuvriendelijkste vervoersmiddelen. De pioniersmentaliteit van Carl Benz ligt ten grondslag aan het ontwerp van alle moderne Mercedes-Benz bussen. Als u voor een Mercedes-Benz bus kiest, bent u verzekerd van optimale prestaties en weet u zeker dat u in de toekomst van uw bedrijf investeert.

De meer dan 45.000 Citaro's die in heel Europa rondrijden, drukken hun stempel op de Europese openbaarvervoerssector. Niet zonder reden, want de lagevloerbus brengt efficiëntie, comfort, flexibiliteit en design op ongekende wijze samen. Dat geldt ook voor de nieuw ontwikkelde bus met alternatieve aandrijftechniek. Op basis van de beproefde modulaire componenten van de Citaro verenigt hij hierbij vooral een bijzonder rendement en milieuvriendelijkheid. Natural Gas Technology vormt de basis voor de duurzame en klimaatneutrale aardgasaandrijving van de Citaro NGT. Gecomprimeerd aardgas bevat vrijwel geen schadelijke stoffen en bij de verbranding ervan ontstaan geen vervuilende reststoffen. De Citaro NGT is ontwikkeld met het oog op de bijzondere eisen die aan lijnbussen worden gesteld. Met zijn alternatieve aandrijvingstechniek is de bus klaar voor de toekomst van stedelijke mobiliteit.

Wat telt het zwaarst voor vervoerbedrijven en milieu: Autonome hybride bus-modellen of economische hybride technologie als optionele uitvoering?

Mercedes-Benz heeft de voorkeur gegeven aan een innovatieve hybride module, die wereldwijd voor de eerste keer hybride techniek als optionele uitvoering voor een breed scala aan stadsbussen met OM 936-diesel- en M 936-gasmotoren beschikbaar maakt. I.p.v. dure, autonome hybride bussen profiteren zo talrijke modellen van de Mercedes-Benz stadsbusmodellenreeksen van een gunstige en efficiënte hybride technologie. De efficiënte en compacte hybride module is speciaal voor de eisen van het lijnverkeer in steden en dichtbevolkte gebieden ontwikkeld. Hij ondersteunt de zuinige diesel- en gasmotoren van onze stadsbussen en staat zo voor rendement en duurzaamheid.

De inzet van onze hybride module is voor chauffeurs en werkplaatsen probleemloos omdat bij de keuze van de speciale optie "hybride module" slechts minimale veranderingen aan het basis-voertuig ontstaan. Dat zorgt er ook voor dat onze hybride technologie gunstig in de aanschaf is. Door de module wordt een brandstofbesparing van maximaal 8,5 %, afhankelijk van traject en voertuiguitvoering. Zo kunnen de bijkomende kosten binnen enkele jaren worden terugverdiend en het milieu profiteert al bij aanvang van de nieuwe technologie.

Het compacte hybride systeem maakt van uw stadsbus een zeer rendabele en milieuvriendelijke allrounder. Zo zet u in op de perfecte combinatie van rendement en duurzaamheid.

De hybride module is eenvoudig en robuust geconstrueerd: een schijfvormige elektromotor wordt tussen motor en transmissie in de aandrijflijn geïntegreerd. Op het dak zijn twee energieaccumulatoren geïnstalleerd. Bovendien is er nog een spanningsomvormer en een intelligent optrekmanagement met adaptieve motorregeling. Elektromotor en spanningsomvormer beschikken over een eigen koelcircuit.

Daarbij is er een belangrijke factor: Onze hybride module-technologie beschikt net als personenwagens met een hybride aandrijving van Mercedes-Benz over een separaat 48-Volt-net. Dat betekent dat wij afzien van een duur hoogvoltnet met de daarvoor geldende veiligheidseisen.

Zo eenvoudig als de technologie is opgebouwd, werkt ze ook: Als de autobus op de motor afremt resp. decelereert, werkt de elektromotor als dynamo en produceert zonder brandstofverbruik stroom. De zo opgewekte stroom wordt als elektrische energie opgeslagen in de supercondensatoren.

In belastingssituaties als bijv. bij het optrekken, de zogenaamde boost-fases, ondersteunt de elektromotor met de energie uit de supercondensatoren het diesel- of gasaggregaat met zijn koppel. Zo wordt de verbrandingsmotor ontlast en verbruikt hij minder brandstof.

De motoren met hybride module komen voor wat betreft vermogenswaarden overeen met de verbrandingsmotoren. Het door de elektromotor in de boost-fase geproduceerde koppel wordt geheel voor de brandstofbesparing gebruikt. Als er voldoende energie in de supercondensatoren is opgeslagen, ondersteunt de elektromotor ook het stationair lopen en verbetert zo het rendement van de verbrandingsmotor.

*Optie