Mercedes-Benz BRT-systemer.
Bus Rapid Transit (BRT)

Mercedes-Benz BRT-systemer.

Det første BRT-systemet oppstod i Latin-Amerika på 70-tallet, der den raske befolkningsveksten i byene førte til store trafikkproblemer. Byenes enorme trafikkbehov og økonomiske situasjon formelig skrek etter en nyskapende løsning. Dermed ble det utviklet et nytt, kostnadsgunstig trafikksystem som muliggjør mobilitet for alle lag i befolkningen og som i mellomtiden har vist sin berettigelse over hele verden. Suksessen til BRT førte til global utbredelse av systemene, og i dag er over 160 kjøretøysystemer i drift og mange ytterligere under bygging eller planlegging over hele verden. Busser fra Mercedes-Benz er i bruk i BRT-systemer over hele verden, fra leddbusser med ekstra lengde og helt til minibusser som matebusser. Kombinert med vår erfaring med vedlikehold og reservedelsforsyning samt skreddersydde finansieringsløsninger bidrar Mercedes-Benz busser i stor grad til fremgangen til BRT.

I løpet av det siste tiåret har utallige BRT-systemer blitt implementert i Frankrike, der linje G i Strasbourg betraktes som et forbilledlig eksempel. Den franske varianten av BRT-systemet som er tilpasset behovene i europeiske byer, har navnet Bus a haute niveau de service (BHNS). Blant trafikkplanleggere er Strasbourg kjent for sin vellykkede gjeninnføring av trikker i 1994. Nesten 20 år senere begav byen seg på søk etter best mulige tilknytning av det nordvestlige byområdet til sentralstasjonen, og undersøkte, i tillegg til utbygging av trikkenettet, også muligheten for innføring av et BHNS-system.

Etter en evaluering av økonomisk gjennomførbarhet, diskusjoner med politikere og undersøkelse av mulighetene for å forlenge en trikkelinje, falt avgjørelsen på et BHNS-system. Etter mindre enn ett års byggetid kunne linjen settes i drift den 30. november 2013. I tillegg til fokus på planlegging av et optimalisert bussfelt, moderne holdeplasser og busser ble det lagt stor vekt på markedsføring og integrering i det eksisterende trafikknettet. Dette ble blant annet oppnådd i form av et felles billettsystem, et dynamisk passasjerinformasjonssystem og konsekvent integrering av P+R (Park and Ride) og B+R (Bike and Ride) langs traseen.

Ytterligere eksempler på europeiske BRT-systemer som har blitt implementert med godt resultat finner vi blant annet i Nantes og Saint Nazaire (Frankrike), Granada (Spania) og Amsterdam (Nederland).

 

BRT-systemet Metrobüs i Istanbul i Tyrkia er en vellykket løsning på de trafikkmessige utfordringene i byen over to kontinenter. Den kraftige befolkningsveksten, posisjoneringen på Bosporos samt en sterk økning i antall personbilregistreringer utgjør spesielle utfordringer som Metrobüs-systemet må håndtere som et fremtidsrettet, varig trafikksystem. Særegenheten ved Metrobüs-systemet er en meget høy gjennomsnittshastighet grunnet linjeføring via motorvei, høy frekvens samt god komfort. De 250 Mercedes-Benz CapaCity bussene samt ytterligere 360 Mercedes-Benz Citaros og Conectos er en viktig fremgangsfaktor i systemet, og de gode erfaringene har ført til flere forlengelser.

Rio de Janeiro avholdt i 2014 FIFA verdensmesterskapet i fotball, og var i 2016 på nytt i sentrum for begivenhetene, denne gang med de olympiske leker. Slike store arrangementer er på mange måter en utfordring for byene, spesielt på trafikkområdet: Transportmidlene må tilfredsstille både den høye etterspørselen under arrangementet og også behovene til lokalbefolkningen når lysene er slukket og arrangementet avsluttet. Derfor ble det for de fleste steder som fotballkampene i verdensmesterskapet 2014 skulle avholdes på, valgt en fleksibel og kostnadsgunstig løsning: Innføring av BRT-systemer. Det komplette, planlagte BRT-systemet i Rio de Janeiro inneholder flere linjer med en total lengde på 157 km. Den første, 60 km lange BRT-korridoren – Transoeste – ble åpnet i 2012, tidsnok til verdensmesterskapet skulle bli erklært åpnet. Systemet er konstruert for høy kapasitet. Både holdeplasser og kjøretøy – ekstra lange leddbusser med høyt gulv – er tilpasset dette. I tillegg til de vanlige linjene består systemet av ekspresslinjer som ikke stanser på alle holdeplasser. I det komplette BRT-systemet Rio de Janeiro trafikkerer det 101 Mercedes-Benz busser på 23 meter, 161 busser på 18 meter samt 26 busser på 12 meter, som settes inn på matelinjer.