Vår BRT-tilnærming
Bus Rapid Transit (BRT)

Vår BRT-tilnærming

På området Bus Rapid Transit (BRT) har Mercedes-Benz en helhetlig tilnærming. Fordi vi høster av mange års erfaring med BRT, kjenner vi til systemets fremgangsfaktorer og risikoer. Vi tilbyr en komplett pakke som består av kjøretøy samt veilednings- og finansieringstjenesteytelser for BRT-prosjekter, noe som fører til en vellykket implementering av BRT-systemer.

Implementering av et BRT-system er et kompleks foretak, ettersom systemets utforming retter seg helt og holdent etter passasjerenes og operatørenes behov. Eksterne faktorer som lokal lovgivning samt miljø- og energibestemmelser utgjør systemets rammebetingelser.

Vi vet at kravene som stilles til urban mobilitet, er forskjellige i alle byer. Vi vet at lokale myndigheter og byplanleggere er de som kjenner byen din og trafikksituasjonen aller best. Hos Mercedes-Benz samler vi best-practice-eksempler fra verdensomspennende BRT-prosjekter, og analyserer disse med hensyn til fremgangsfaktorer og potensielle risikoer. Med vår mangeårige erfaring har vi god oversikt over hvordan byer har implementert vellykkede BRT-systemer og hvordan de har eliminert potensielle snublesteiner. Vi gir verdifulle impulser og hjelper deg til å utforme systemet ditt optimalt.

Vi har en helt spesiell BRT-ekspertgruppe med spesialister innen trafikk- og byplanlegging som er aktive over hele verden. Som din samarbeidspartner for skreddersydde BRT-løsninger tilbyr vi støtte på samtlige områder ved utvikling og planlegging – fra analyse og utvikling og helt til implementering. Vi gir kompetent støtte rundt dine behov, spørsmål og ideer gjennom den komplette prosessen.