Fabrikkbesøk.
Kundesenter Mannheim

Fabrikkbesøk.

Opplev direkte på stedet hvordan Mercedes-Benz omnibusser oppstår, og det i state-of-the-art-produksjonsanlegg. Under et to timer langt opphold på fabrikken følger du tilblivelsen av våre omnibusser, fra råkarosseri og katodisk dypplakkering og helt til ferdigmontering. For besøksgrupper fra ti personer tilbyr vi i tillegg en omvisning i dieselmotorproduksjonen til nyttekjøretøy. 

Kulinarisk ve og vel er sørget for i form av middag (dekkes av deltagerne). Her kan man velge blant tre forskjellige måltider, suppe, salat og dessert – som forsterkning innimellom eller som behagelig avslutning på besøket.

Ønsker du å bestille en enkeltomvisning eller en gruppeomvisning fra ti personer i fabrikken Mannheim? Eller har du spørsmål til programmet? Påmelding foretas kun via følgende e-postadresse:  

Besøksgrupper fra ti personer.

For å tilpasse programmet optimalt etter besøksgruppen ber vi om nærmere informasjon til følgende punkter: 

  • Din institusjon/organisasjon 
  • Motivasjonen bak besøket 
  • Ønsket omvisningsdato
  • Hovedinteressepunkter
  • Antall deltakere
  • Kontakttelefonnummer

Vær oppmerksom på at barn under 16 år ikke kan delta i omvisningen på fabrikken.