Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

--

Besøksadresse:
Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7
Postboks 52
N-147 1 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00 

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

--

Styret i Bertel O. Steen AS består av følgende medlemmer:
Sverre Leiro (styreleder)
Carl E. Steen (styremedlem)
Thorvald Steen (styremedlem)
Egil Stenshagen (styremedlem)
Line Aarnes (styremedlem)
Ole Stefan Nedenes (styremedlem, ansattrepresentant)
Leif Magne Tjelta (styremedlem, ansattrepresentant)
Leif Erik Vik (styremedlem, ansattrepresentant)