Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

--

Besøksadresse:
Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7
Postboks 52
N-147 1 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00 

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

--

Styret i Bertel O. Steen AS (bil og eiendom) består av:
Styreleder, Sverre Leiro 
Styremedlem, Bertel Otto Steen 
Styremedlem, Sverre Kjær 
Styremedlem, Odd Christopher Hansen 
Styremedlem, Thorvald Steen 
Styremedlem, Leif Erik Vik (ansattrepresentant) 
Styremedlem, Knut-Johan Andvik (ansattrepresentant) 
Styremedlem, Ole Stefan Nedenes (ansattrepresentant)