Bruk av informasjonskapsler

For å utforme nettsiden optimalt og for å kunne forbedre den fortløpende, bruker Daimler informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon finner du i merknadene om informasjonskapsler.
Tydelig sparsommelig
Citaro NGT

Tydelig sparsommelig

Citaro NGT kan vise til en særdeles positiv kostnadsbalanse når man betrakter kostnadene gjennom hele levetiden.

Permanent gunstige økonomiske og miljømessige egenskaper.Citaro NGT med naturgassdrift fremstår som dobbelt optimalisert kjøretøy. For bybussen bidrar ikke bare til å redusere kostnadene for transportforetak under drift. Den setter også helt nye standarder når det gjelder miljøvern. Sammenlignet med forgjengeren sparer den opptil 20 % drivstoff. I forhold til dieseldrift er den betydelig mer stillegående og har lavere CO₂-utslipp. I motsetning til diesel- eller bensindrift forbrennes gassen miljøvennlig. I eksosen kan sot og andre partikler samt svoveloksid så og si ikke påvises. Bedre transportkapasitet gjør den attraktiv med tanke på både miljø og økonomi.

Leddbussen Citaro G NGT har plass til opptil 166 personer i stedet for 149, som var tallet frem til nå. Med standardutstyr tar solobussen Citaro NGT opptil 104 passasjerer – tre flere enn forgjengeren. Dette sikrer lavere kostnader og lavere utslipp pr. passasjer. Også den eksemplariske støyreduksjonen med inntil 4 dB(A) bidrar til at denne bussen er i henhold til dagens krav til moderne bytransport, og indrer bykjerner avlastes.

Siden Carl Benz oppfant den første bussen i 1895, har vi, som ingen andre produsenter, videreutviklet den til et høyytelses, sikkert og miljøvennlig transportmiddel. Carl Benz sin pionerånd er fremdeles med i alle våre kjøretøyer den dag i dag. For deg betyr dette: Hvis du velger Mercedes-Benz, får du ikke bare en ytelsessterk buss. Du får nemlig fremfor alt vissheten om at du gjør det beste for bedriftens fremtid.

Med flere enn 45 000 produserte kjøretøy preger Citaro kollektivtransporten over hele Europa. Og det med god grunn. Lavgulvbussen er en banebrytende syntese av lønnsomhet, komfort, fleksibilitet og design. Selvfølgelig er den nyutviklede bussen med alternativ drivteknikk helt i henhold til disse kravene. Basert på de velprøvde komponentene fra Citaros modulsystem, kombinerer den først og fremst spesiell lønnsomhet og miljøvennlighet. Naturgassteknologien som ligger til grunn, danner grunnlaget for sann, bærekraftig mobilitet. For komprimert naturgass av høy kvalitet inneholder nesten ingen forurensende ingredienser og forbrenner klimanøytralt nesten uten rester. Citaro NGT er spesielt utviklet for rutebussenes behov og kan leveres som et alternativt driftskonsept for fremtidsrettet mobilitet i bysentra.

Hva er mest lønnsomt for transportbedrift og miljø: Rene hybridbusser eller økonomisk hybridteknologi som tilleggsutstyr?

Mercedes-Benz har bestemt seg for en innovativ hybridmodell, en verdensnyhet som gjør hybridteknikk tilgjengelig som tilleggsutstyr for et bredt spekter av bybusser med OM 936 dieselmotor og M 936 gassmotor. I stedet for dyre spesialbusser kan den effektive hybridteknologien nå benyttes i en rekke forskjellige Mercedes-Benz bybusser. Den effektive og kompakte hybridmodulen er spesialutviklet for bruk i rutebusser i by og tettbebyggelse. Den gjør diesel- og gassmotorene i bybussene våre enda mer nøysomme og fremmer driftsøkonomi og bærekraft.

Hybridmodulen er uproblematisk både for fører og verksted, for tilleggsutstyret "Hybridmodul" medfører kun minimale endringer på basiskjøretøyet. Det gjør også hybridteknologien gunstig i anskaffelse. Alt etter rute og bussutførelse kan modulen gi en drivstoffinnsparing på inntil 8,5 %. Pristillegget kan dermed tjenes inn igjen på noen få år, og miljøet nyter godt av den nye teknologien fra første stund.

Det kompakte hybridsystemet gjør bybussen til en meget økonomisk og miljøvennlig allrounder. Du får altså en perfekt kombinasjon av driftsøkonomi og bærekraft.

Hybridmodulen er enkelt og robust konstruert: En skiveformet elektromotor er integrert i drivlinjen mellom motor og girkasse. På taket er det montert to energiakkumulatorer. Spenningsomformere og en intelligent igangkjøringsstyring med tilpasset motorstyring avrunder det hele. Elektromotor og spenningsomformere har et eget kjølekretsløp.

En viktig faktor: I likhet med Mercedes-Benz personbiler med hybriddrift er busser med hybridmodul utstyrt med et separat 48-voltsnett. Det betyr at vi kan gi avkall på et kostbart høyvoltnett med de sikkerhetskravene dette innebærer.

Og teknologien er like enkel i funksjon som i oppbygging: Når bussen triller eller bremser, fungerer e-motoren som generator og lager strøm uten å bruke drivstoff. Strømmen som genereres, lagres som elektrisk energi i kondensatorene.

I belastningssituasjoner som f.eks. igangkjøring, de såkalte boostfasene, tilfører elektromotoren diesel- eller gassaggregatet ekstra dreiemoment ved å benytte energien fra kondensatorene. Det avlaster forbrenningsmotoren og senker forbruket.

Motorene med hybridmodul tilsvarer forbrenningsmotorene i ytelse. Dreiemomentet som e-motoren genererer i boostfasen, brukes i sin helhet til å spare drivstoff. Dersom nok energi er lagret i kondensatorene, støtter elektromotoren også kjøring på tomgang og gir dermed forbrenningsmotoren bedre virkningsgrad.

* Tilleggsutstyr