Gassflasker.
Citaro NGT

Gassflasker.

Under dekselet ligger de nyutviklede gassflaskene til Citaro NGT. De består av et komposittmaterial med kunststoffkjerne, en mantel i karbonfiber samt, som nyhet, nå også som glassfiber. Denne materialkombinasjonen er på én side lett og på den annen side særdeles stabil. Fylling av gassflaskene skjer som standard i motorrommet på bussen. Om ønskelig kan påfyllingsstussen plasseres ved høyre hjulbue foran, noe som tilsvarer påfyllingsstedet til Citaro med dieselmotor.

Samtidig er tankvolumet på den nye generasjonen betydelig økt fra 190 l til 227 l. Fordel: Ved samme totalvolum kan derfor antallet gassflasker reduseres. Sammenlignet med forgjengeren kan man i en Citaro NGT redusere en gassflaske, samtidig som rekkevidden opprettholdes. Det resulterer i en merkbar vektfordel fra 15 til 45 kg, avhengig av antall gassflasker. Dette kan bestemmes bruksspesifikt. To dekselversjoner er tilgjengelig, og du kan etter behov velge fire til seks gassflasker hhv. syv eller åtte gassflasker. I praksis oppnår Citaro NGT samme rekkevidde som en Citaro med dieselmotor.

Det som først og fremst utgjorde den ekstra vekten på Citaro NGT, var gassflaskene, og den er nå betydelig redusert sammenlignet med forgjengeren. Den utgjør på et solokjøretøy kun rundt ca. 485 kg. I tillegg til det nye gassflaskesystemet yter også motoren, som er adskillig mer kompakt, sitt bidrag til dette. 

Passasjerkupeen i Citaro påvirkes ikke på noen måte av naturgassdriften. Tvert imot: På grunn av vektbesparelsen øker passasjerkapasiteten til Citaro NGT betraktelig i forhold til den forrige modellen. Som standard kan solobussen Citaro NGT nå ta opptil 104 i stedet for tidligere 93 passasjerer. Citaro G NGT leddbuss tar til og med opptil 153 i stedet for tidligere 149 passasjerer.