Sikkerhet
Citaro NGT

Sikkerhet

Buss regnes som et av verdens sikreste transportmidler. Innovasjoner fra Mercedes-Benz har bidratt vesentlig til dette. Få andre produsenter har tatt ansvar for sikkerheten i buss på samme måte som Mercedes-Benz. Mange av nyvinningene som i dag er standard, kom på markedet i et kjøretøy med stjerne. Som for eksempel de blokkeringsfrie bremsene (ABS) og det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Ansvar forplikter. Mercedes-Benz har en nullvisjon for trafikkulykker. Det integrerte sikkerhetskonsept fra Mercedes-Benz er et vesentlig bidrag til å omsette denne visjonen i praksis. Konseptet innebærer en konsekvent gjennomføring av sikkerhetstanken i alle sikkerhetsaspekter ved veitrafikken: Fra trygg kjøring via sikkerhet i faresituasjoner og beskyttelse ved ulykker til tiltak for å gjøre følgene av en ulykke minst mulig.

Kjør sikkert

Kjør sikkert

For at kritiske situasjoner skal kunne håndteres på en sikker måte, og for å forebygge ulykker, er Citaro NGT utstyrt med en lang rekke sikkerhetsegenskaper.

Finn ut mer
Ved fare

Ved fare

Det sporstabile understellet og den rolige styringen i Citaro NGT støtter sjåføren slik at han/hun kan reagere raskt og avverge farer.

Finn ut mer
Sikkerhet ved ulykke

Sikkerhet ved ulykke

Ulykker kan aldri utelukkes helt. Det overordnede formålet med det integrerte sikkerhetskonseptet er å holde følgene av ulykker på et absolutt minimum.

Finn ut mer