Sikkerhet ved ulykke
Citaro NGT

Sikkerhet ved ulykke

Buss er et av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er sideveggforsterkningen på Citaro NGT en vesentlig faktor for det høye nivået av passiv sikkerhet. I tillegg har Citaro NGT skillevegger, holdestenger og spesielle seter som absorberer energi ved en kollisjon eller en velt. En viktig beskyttelse for passasjerene. 

Karosseriet er basert på den velprøvde teknikken med gjennomgående stålbøyler. Det er nå likevel enda stivere og beskytter dermed passasjerene bedre ved en eventuell sidekollisjon.

Under dekselet ligger de nyutviklede gassflaskene til Citaro NGT. De består av et komposittmaterial med kunststoffkjerne, en mantel i karbonfiber samt, som nyhet, nå også som glassfiber. Denne materialkombinasjonen er på én side lett og på den annen side særdeles stabil.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og kan dermed redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig.

Ettersom føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.