Sikkerhet ved ulykke
Intouro

Sikkerhet ved ulykke

Det er sikkert å kjøre buss – ikke minst en buss fra Mercedes-Benz. Skulle det likevel inntreffe en ulykke, gir den stabile ringspantkonstruksjonen passasjerer og fører en høy grad av beskyttelse. 

I tillegg bidrar skillevegger, holdestenger og spesielle seter av energiabsorberende materialer til sikkerheten.

Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra Mercedes-Benz sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspant. Styrken defineres i henhold til regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen skal garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og kan dermed redde liv.