Ved fare
Intouro

Ved fare

Når det oppstår en farlig situasjon, må føreren ikke bare reagere raskt, men også presist. Sensorene til ESP® registrerer tidlig kjørekritiske situasjoner som sterk over- eller understyring, kritiske rattbevegelser, panikk- og nødbremsing. Dekktrykkontrollen* gir ekstra sikkerhet.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med hvordan kjøretøyet opptrer i grensesituasjoner.

Sentralt for sikkerheten til tur- og rutebusser står nødbremsesystemet med betegnelsen Advanced Emergency Braking System, forkortet AEBS, som har vært pålagt av EU siden november 2015. 

Ved hjelp av et radarsystem registrerer nødbremsesystemet AEBS både forankjørende og stillestående kjøretøy og beregner fortløpende hastighetsdifferansen i forhold til eget kjøretøy. Dersom en kollisjon ikke kan unngås ved uendret kjøreatferd, blir føreren først varslet og kjøretøyet gjennomfører automatisk en delbremsing. I tilfelle føreren ikke reagerer og det er overhengende fare for en kollisjon, innleder kjøretøyet automatisk en fullbremsing. Dermed kan konsekvensene av et sammenstøt dempes drastisk.

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten (SPA) når det er fare for at kjøretøyet skal kjøre ut av veien. SPA kontrollerer hele tiden avstanden mellom bussen og veibanens kjørefeltmarkeringer. Idet kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren i form av en tydelig pulsering på den aktuelle siden av setet. SPA aktiveres fra en hastighet på 70 km/t og deaktiveres ved bruk av blinklyset, for eksempel i forbindelse med et tilsiktet feltskifte.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens.

ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonen til en buss. Skulle bussen komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt feltskifte, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som brukes i personbiler, men tilbyr tilpassede, avanserte funksjoner for bruk i buss.

* Tilleggsutstyr