Kjør sikkert.
Intouro

Kjør sikkert.

Også Intouro drar nytte av dette. Med en sikkerhetspakke som hjelper føreren med å mestre eventuelle farlige situasjoner. Således avlaster Intouros perfekte ergonomi når han/ hun sitter bak rattet over lang tid. Føreren kan lett nå samtlige betjeningselementer og har full oversikt over alle indikatorer og instrumenter. Det øker sikkerheten til alle i bussen.

Hurtigresponderende skivebremser på hver aksel hjelper føreren i kritiske situasjoner under kjøring. Førerassistansesystem ABS og ASR er standard og øker sikkerheten ved bremsing og igangkjøring selv under vanskelige veiforhold, mens bremseassistenten (BAS) reduserer bremse- og stoppstrekningen ved nødbremsing.

Ved uforutsette situasjoner under kjøring – for eksempel ved rask kjøring i svinger eller brå unnamanøvrer – trer det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) støttende til. Kjørefeltassistenten (SPA) og nødbremsesystemet (AEBS) hjelper også til med å avverge kritiske kjøresituasjoner. Det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) gir ekstra støtte og forkorter stoppstrekningen betydelig fordi bremsene reagerer raskere og mer presist.

Ved hjelp av et radarsystem registrerer nødbremsesystemet AEBS både forankjørende og stillestående kjøretøy og beregner fortløpende hastighetsdifferansen i forhold til eget kjøretøy. Dersom en kollisjon ikke kan unngås ved uendret kjøreatferd, blir føreren først varslet og kjøretøyet gjennomfører automatisk en delbremsing. I tilfelle føreren ikke reagerer og det er overhengende fare for en kollisjon, innleder kjøretøyet automatisk en fullbremsing. Dermed kan konsekvensene av et sammenstøt dempes drastisk.

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten (SPA) når det er fare for at kjøretøyet skal kjøre ut av veien. SPA kontrollerer hele tiden avstanden mellom bussen og veibanens kjørefeltmarkeringer. Idet kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren i form av en tydelig pulsering på den aktuelle siden av setet. SPA aktiveres fra en hastighet på 70 km/t og deaktiveres ved bruk av blinklyset, for eksempel i forbindelse med et tilsiktet feltskifte.

Funksjonsmåten til ABS: Sensorer på alle fire hjul registrerer omdreiningstallet og informerer en sentral styreenhet. Dersom en nedbremsing nærmer seg det kritiske punktet der hjulene blokkeres, sørger varierende bremsetrykk for at hjulet holder seg akkurat på denne terskelen. På bare et sekund kan bremsetrykket økes og senkes flere ganger.

Under en nedbremsing registrerer sensorene kontinuerlig hvordan hjulene ruller, og hvilke krefter som virker på dem. Bremsekreftene som virker på hjulene, blir fordelt slik at ingen hjul blokkeres. Du beholder i stor grad styringen på kjøretøyet.

I desember 1970 lanserte Mercedes-Benz verdens første elektronisk styrte, blokkeringsfrie bremsesystem – en revolusjon for trafikksikkerheten. Presise elektroniske bremseinngrep sørger for at hjulene ikke låses. Det gir minimal risiko for å miste styrestabiliteten, og kjøretøyet kan styres i ønsket retning selv under full oppbremsing. ABS-teknologien danner grunnlaget for videreutviklede sikkerhetssystemer som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) og bremseassistentsystemet (BAS).

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens.

ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonen til en buss. Skulle bussen komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt feltskifte, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som brukes i personbiler, men gir tilpassede, avanserte funksjoner for bruk i busser.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med hvordan kjøretøyet opptrer i grensesituasjoner.