Behandlingsansvarlig i henhold til personvernforordningen (GDPR) er:

Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7
Postboks 52
N-147 1 Lørenskog
Telefon: 67 92 60 00 

Personvernombud:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland

data.protection@daimler.com

1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi innhenter dine personopplysninger, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med deg som registrert. I tillegg henviser vi til Daimler AGs policy for personvern.

Personvernpolicy for Daimler AG

Personvernerklæringen tilknyttet bruk av våre nettsider og Daimler AGs policy for personvern gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og behandling av dine personopplysninger

a. Når du besøker våre nettsider, lagrer vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du søker opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du søker opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til søkefilen, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt til forebygging og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din internett-leverandør.

b. Andre opplysninger lagrer vi kun hvis du gir oss personopplysningene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig som en følge av ditt samtykke eller i henhold til gjeldende lovverk (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for behandling").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner på våre nettsider avhenger av utlevering av personopplysninger. Hvis du ikke overleverer personopplysninger i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig. 

3. Bruksformål

a. Personopplysninger som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for profesjonell tilpasning av nettsiden til ditt behov og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere personopplysninger, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse opplysningene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart via «Social Plug-ins». Bruk av tjenesteleverandører

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi personopplysninger i nødvendig omfang til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av at du har funnet tilbudet på våre nettsider og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til oss disse på følgende måter:

Når du besøker våre nettsider, er «Social Plug-ins» deaktivert, dvs. det skjer ikke overføring av personopplysninger til disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle «Social Plug-in», for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget når «Social Plug-in» blir aktivert, kan nettverket knytte ditt besøk på våre nettsider mot din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av «Social Plug-ins». Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke knyttes til et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig «Social Plug-in».

Når du aktiverer en «Social Plug-in», overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

«Social Plug-in» forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler (cookies).

Policy for informasjonskapsler (cookies)

c. Når du klikker på en lenke med et tilbud eller aktiverer en «Social Plug-in», kan en overføring av personopplysninger settes i gang, også til land utenfor EU/EØS-området. Det er kun EU/EØS som er underlagt regelverket for personvern gjennom personvernforordningen (GDPR). Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer «Social Plug-ins» og dermed utløser overføring av personopplysninger. 

d. For drift, optimalisering og validering av våre nettsteder, bruker vi også kvalifiserte tjenesteleverandører (IT tjenesteleverandører og markedsføringsbyråer). Personopplysninger overføres til tjenesteleverandørene -bare i den grad dette er nødvendig for levering og bruk av nettstedet og dets funksjoner eller hvis du har gitt ditt samtykke (s. Punkt 7). Dermed kan data sendes til mottakere utenfor EU/EØS-området. vennligst se punkt 12 nedenfor, for mer informasjon.

5. Evaluering av brukertrender, vår bruk av analyse-verktøy

Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider til dine interesser, og på den måten forbedre tilbudet til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi sporingsteknologi og analyse-verktøyene: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle og analysere informasjon om dine besøk på våre nettsider, via analyse-verktøyene nevnt over, så kan du til enhver tid blokkere analyse via «Opt-out-funksjonen».

Vi vil da sette inn ditt valg som en «Opt-out-cookie» i din nettleser. Denne informasjonskapselen (cookie) brukes kun for å registrere at du har valgt å blokkere analyse. Husk, en «Opt-out-cookie» virker teknisk sett, kun i nettleseren hvor den ble aktivert. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller en ny enhet, velg «opt-out» igjen.

b.  bruk av analyseverktøy kan personopplysninger overføres til mottakere utenfor EØS-området. Vennligst se punkt 12 nedenfor, for ytterligere informasjon. 

6. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte registrert personopplysningene mot manipulering, tap, skader og mot tilgang fra uvedkommende. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine personopplysninger, er det juridiske grunnlaget for bearbeiding (Personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav a.)

b. For behandling av personopplysninger med det formål å inngå eller oppfylle en avtale, er det juridiske grunnlaget gitt i personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav b.

c. I den grad behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. lagring av personopplysninger), har vi rett til det i henhold til personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav c. 

d. Ut over dette behandler vi personopplysninger for å registrere berettiget interesse og berettiget interesse til tredjepart etter personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav f. Opprettholdelse av våre IT-systemers funksjonalitet, (direkte) markedsføring av våre egne og tredjeparts produkter og tjenester og den juridisk nødvendige dokumentasjonen av forretningsforbindelser er slike legitime interesser. Når det gjelder den nødvendige interessebalansen, tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, formålet med behandlingen, omstendighetene for behandlingen og fokus på konfidensialitet knyttet til dine personopplysninger.

8. Sletting av dine personopplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internett-leverandøren, som vi lagrer av sikkerhetshensyn, slettes etter syv dager. Ellers sletter vi dine personopplysninger med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet opplysningene for, bortfaller. Etter dette tidspunktet vil lagring kun skje i den grad det kreves i henhold til lover, forskrifter eller andre lovbestemmelser som vi er underlagt, i EU eller i henhold til lover i tredjeland, der det er tilstrekkelig grad av personvern og informasjonsikkerhet. I den grad en sletting i enkeltsaker ikke er mulig, er de aktuelle personopplysningene merket med det formål å begrense fremtidige behandling.

9. Den registrertes rettigheter

a. Som registrert, har du rett til informasjon (Personvernforordningens artikkel 15), varsling, (personvernforordningens artikkel 16), sletting av opplysninger (personvernforordningens artikkel 17), begrensning av behandling (personvernforordningens artikkel 18 og rett til dataportabilitet (personvernforordningens artikkel 20). 

b. Har du gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke samtykket, til enhver tid. Den juridiske begrunnelsen for å behandle dine personopplysninger, blir ikke påvirket om du trekker ditt samtykke. Videre behandling av dine personopplysninger vil følge berettiget interesse (mer informasjon i avsnittet om Juridisk grunnlag for behandling).

c. T R E K K E  S A M T Y K K E

Du har til enhver tid rett til å trekke, av grunner gitt fra din spesielle situasjon, samtykket til behandling av personopplysninger, med bakgrunn i personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav e (behandling i offentlig interesse) eller personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f (behandling på grunnlag av motstridende interesser). Trekker du ditt samtykke med bakgrunn i nevnte lovverk, vil vi kun behandle dine personopplysninger hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

d. Vi ber deg om å rette forespørsler tilknyttet behandling av dine personopplysninger til kontaktadressen under: 

Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7
Postboks 52
N-147 1 Lørenskog

e. Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med personvernforordningen, har du rett til å klage til Datatilsynet (etter personvernforordningens artikkel 77).

10. Nyhetsbrev

Hvis du abbonnerer på nyhetsbrev fra våre nettsider, vil registrerte personopplysninger kun bli brukt tilknyttet utsending av nyhetsbrev, hvis du ikke samtykker til ytterligere behandling. Du kan stoppe et nyhetsbrev-abbonement når som helst, via «stopp-abbonement-valget» som følger med hver nyhetsutsendelse.

11. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Via Daimler AGs sentraliserte tilgangstjeneste, kan du registrere deg for tilgang på alle nettsider og applikasjoner tilknyttet Daimler- konsernet og dine behov, tilknyttet tilgjengelige tjenester. For brukervilkårne tilknyttet den sentraliserte tjenesten, gjelder egne personverninstrukser. Du får tilgang til disse personverninstruksene på de respektive registreringssidene, på nettsteder og via applikasjoner.

12. Overføring av personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS-området

Når tredjeparts tjenestetilbydere benyttes (se seksjon 4 d), analyseverkøty og targeting/retargeting-teknologi kan personopplysninger sendes til land utenfor EU/EØS-området, spesielt til USA og India. 

a. Følgende land har samme grad av lovbestemt beskyttelse av personopplysninger som EU/EØS-området: Androrra, Isle of Man, Argentina, Canada (til en viss grad), Færøyene, Guernsey, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, Sveits og Uruguay. Vi har enighet med andre land som mottar personopplysninger om å følge EU/EØS-standarder (personvernforordningen/GDPR) eller «Swiss-U.S. Privacy Shield-standards» via egne kontraktklausuler. Dette for å sikre en god nok og mest mulig enhetlig etterlevelse av regelverket. Hvis du ønsker mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss (se seksjon 9 d.)

13. Informasjonskapsler

Opplysninger tilknyttet informasjonskapsler (cookies) som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i vedlagt lenke. 

Instruksjoner om informasjonskapsler

--

Per: Kan 2019