Wykorzystywanie plików cookies

Firma Daimler używa plików cookies, aby mieć możliwość optymalizacji i stałego ulepszania tej strony internetowej. Korzystając w dalszym ciągu z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dodatkowe wskazówki na ten temat znajdują się w informacjach dotyczących plików cookies.
Nasza koncepcja BRT
Bus Rapid Transit (BRT)

Nasza koncepcja BRT

W zakresie Bus Rapid Transit (BRT) Mercedes-Benz realizuje koncepcję całościową. Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom z BRT znamy czynniki decydujące o sukcesie systemu oraz jego zagrożenia. Oferujemy kompleksowy pakiet obejmujący pojazdy oraz usługi konsultingowe i finansowanie dla projektów BRT, przyczyniając się do skutecznego wprowadzania systemów BRT.

Wprowadzenie systemu BRT jest procesem bardzo złożonym, bowiem jego ostateczny kształt musi uwzględniać zarówno potrzeby pasażerów jak i operatorów. Czynniki zewnętrzne, takie jak lokalne prawo czy przepisy ochrony środowiska i polityki energetycznej tworzą warunki ramowe systemu.

 

Wiemy, że wymagania w zakresie mobilności są w każdym mieście inne. Wiemy, że władze lokalne i miejscy urbaniści znają najlepiej swoje miasta i sytuację na ich drogach. W Mercedes-Benz zbieramy przykłady dobrych praktyk z projektów BRT na całym świecie i badamy je pod kątem czynników decydujących o ich sukcesie i potencjalnych zagrożeń. Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom wiemy, w jaki sposób miasta wprowadzały skuteczne systemy BRT i jak eliminowały potencjalne przeszkody. Na tej podstawie udzielamy cennych wskazówek i pomagamy w optymalnym projektowaniu systemu.

Posiadamy specjalny zespół ekspertów ds. BRT, w skład którego wchodzą światowi specjaliści w dziedzinie transportu i urbanistyki. Jako partner w zakresie indywidualnych rozwiązań BRT oferujemy pomoc we wszystkich obszarach rozwoju i planowania – począwszy od analizy i projektu po fazę realizacji. Kompetentne wsparcie w trakcie trwania całego procesu uwzględnia Państwa potrzeby, pytania i pomysły.