Wykorzystywanie plików cookies

Firma Daimler używa plików cookies, aby mieć możliwość optymalizacji i stałego ulepszania tej strony internetowej. Korzystając w dalszym ciągu z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dodatkowe wskazówki na ten temat znajdują się w informacjach dotyczących plików cookies.
Kredyt.
Leasing i kredyt

Kredyt.

Kredyt standardowy to klasyk wśród produktów kredytowych – na atrakcyjnych warunkach i z możliwością swobodnego wyboru terminu spłaty do 120 miesięcy.

Przedpłata, termin spłaty i raty miesięczne są ustalane na początku, dzięki czemu mogą Państwo cieszyć się maksymalnym bezpieczeństwem planowania. Po zapłaceniu ostatniej raty autobus automatycznie staje się Państwa własnością.

Korzyści dla klienta.

 • Stałe raty miesięczne
 • Indywidualnie ustalona przedpłata i termin spłaty
 • Nieograniczony przebieg
 • Maksymalne bezpieczeństwo planowania

Kredytowanie w ratach sezonowych dostosuje się do Państwa sytuacji, zarówno w burzliwych, jak i spokojnych czasach. Wysokość rat zależy od sezonowych zmian intensywności Państwa działalności gospodarczej. W miesiącach, w których na ogół jest dużo pracy, płacą Państwo wyższą ratę, a gdy autobusy rzadziej wyjeżdżają w trasę – niższą. W ten sposób stale mają Państwo luz finansowy.

Korzyści dla klienta.

 • Wysokość raty dopasowana do sezonowego przebiegu działalności
 • Indywidualnie ustalona przedpłata i termin spłaty
 • Finansowy luz przez cały sezon
 • Opcja raty balonowej dostępna na życzenie

Nasza oferta kredytowania z ratą balonową to bardzo niskie raty miesięczne i maksymalna elastyczność po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Jak sama nazwa wskazuje, wraz z zawarciem umowy obliczana jest rata balonowa, dostosowana do indywidualnego czasu obowiązywania umowy i przewidywanego przebiegu.

Najważniejsze: Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy mogą Państwo spokojnie zdecydować, czy chcą Państwo spłacić ratę balonową, zawrzeć umowę na dodatkowy kredyt, czy też sprzedać lub zwrócić autobus.

Korzyści dla klienta.

 • Bardzo korzystne raty miesięczne
 • Obliczana indywidualnie rata balonowa
 • Największa możliwa swoboda podejmowania decyzji po zakończeniu okresu obowiązywania umowy

Kredyt indywidualny zapewnia elastyczność, której Państwo poszukują: Podobnie jak w przypadku kredytowania w ratach sezonowych, mogą Państwo dostosować przedpłatę, wysokość rat oraz częstotliwość płatności do swoich potrzeb. Można uwzględnić nie tylko sezonowe wahania obrotów, lecz także przewidywane wydarzenia w przyszłości, jak np. większy dopływ kapitału, spłacając raty specjalne. W ramach kredytowania indywidualnego można bez problemu zintegrować także ratę balonową. Na końcu okresu obowiązywania umowy wszystkie możliwości stoją otworem: mogą Państwo zatrzymać autobus, sprzedać go lub zwrócić dealerowi Mercedes-Benz.*

Korzyści dla klienta.

 • Maksymalna personalizacja wszystkich parametrów kredytu
 • Raty i płatności specjalne dostosowane do eksploatacji i potrzeb
 • Maksymalna elastyczność przez cały okres obowiązywania umowy

Znajdźcie Państwo doradcę leasingowo-kredytowego Grupy Mercedes-Benz Bank i zasięgnijcie indywidualnej porady.

*Podstawą opcji zwrotu jest dodatkowe uzgodnienie uzupełniające umowę kredytowania indywidualnego, zawierane bezpośrednio między Państwem i dealerem. Obowiązują zawarte w uzgodnieniu warunki zwrotu.