Kontakt

EvoBus Polska Sp. z o.o.,
Sitz und Registergericht/Domicile and Register Court: Warszawa XIV Wydzial Gospodarczy KRS, HRB-Nr./Commercial Register No.: 0000054455,
Geschäftsführung/Executive Managing Directors: Artur Konarski (CEO), Janusz Ferdynus (CFO)

EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedziba w Wolicy, Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000054455, posiadajaca kapital zakladowy w wysokosci 14.000.000 zl, poslugujaca sie NIP 527-22-39-114.