Provider

Mercedes-Benz România S.R.L.
Sediu social: Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-23, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov

Telefon: + 40 (0)21 2004555
Înreg. Reg. Com.: J23/2723/06.09.2013
C.I.F. RO 18927698
Capital Social: 128.528.300 RON

Reprezentat de:
Philipp Hagenburger - Managing Director MBC & CEO Mercedes-Benz România
Rene Neumann - CFO Mercedes-Benz România
Rolf Rosendaal - Managing Director Vans Mercedes-Benz România
Valeriu Zaharia - Managing Director Trucks Mercedes-Benz România