Drept de autor.

Drepturi de autor EvoBus GmbH. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, materialele audio, video și de animație, precum și materialele auxiliare se supun legislației privind drepturile de autor și a celorlalte norme juridice ce vizează protejarea proprietății intelectuale. Nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau multiplicate, modificate și utilizate pe alte pagini de Internet. Unele pagini de internet ale EvoBus GmbH conțin imagini, care se supun drepturilor de autor aferente persoanelor, care le-au pus la dispoziție

Mărci comerciale.

Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile comerciale menționate pe paginile de Internet ale EvoBus GmbH sunt mărci comerciale protejate prin lege ale EvoBus GmbH sau Daimler AG, la fel ca numele modelelor și toate logourile sau emblemele companiei.

Declarații cu caracter previzional.

Multe pagini de Internet conțin declarații cu caracter previzional, care se bazează pe estimări ale conducerii EvoBus GmbH sau Daimler AG. Folosirea unor cuvinte ca "a aștepta", "a estima", "a prevedea", "a intenționa" și "a planifica" pe aceste pagini de Internet are ca scop identificarea declarațiilor cu caracter previzional. Enunțurile de acest tip reflectă opiniile companiei EvoBus GmbH sau Daimler AG cu privire la evenimentele viitoare până la momentul în care au devenit active și se supun unor riscuri și incertitudini. Așa cum se explică în rapoartele pe care compania Daimler AG le prezintă Agenției SUA pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere, Securities and Exchange Commission (inclusiv cel mai recent raport anual, formularul 20-F), există mulți factori, care pot determina ca rezultatele efective să difere considerabil de estimările exprimate aici. Dintre acești factori fac parte pe lângă alte schimbări ale condițiilor-cadru generale, economice și de afaceri, și schimbări ale cursurilor valutare și ale nivelului dobânzilor, introducerea pe piață a unor produse ale concurenților, nivelul insuficient de acceptare a noilor produse și servicii și schimbări ale strategiei companiei. Companiile EvoBus GmbH și Daimler AG își exprimă orice intenție sau obligație de a actualiza permanent enunțurile cu caracter previzional deoarece acestea se bazează exclusiv pe circumstanțele existente la data publicării lor.

Produse și prețuri.

Unele pagini pot suferi modificări ulterior finalizării redactării. Informațiile de pe această pagină de Internet a companiei EvoBus GmbH trebuie considerate orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări de preț și erori. Imaginile pot include, de asemenea, accesorii sau dotări opționale de la compania EvoBus GmbH, care nu aparțin gamei standard de livrare. Diferențele de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Pe această pagină a companiei EvoBus GmbH pot fi prezentate de asemenea tipuri și prestații de consiliere, care nu sunt oferite în anumite țări. Afirmațiile privitoare la prețuri și dotări de serie, dispoziții legale, juridice și fiscale și efectele acestora sunt valabile numai în anumite țări. Se aplică prețurile valabile la data livrării. Solicitați versiunea actuală a prețurilor la un birou de vânzări de omnibuze, la o reprezentanță generală sau la o filială a EvoBus GmbH.

Licențe.

Compania EvoBus GmbH dorește să vă ofere un program online modern și informativ. Sperăm că veți aprecia la fel ca noi modalitatea noastră creativă de structurare a programului. Cu toate acestea vă rugăm să dați dovadă de înțelegere deoarece compania EvoBus trebuie să-și protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor și aceste pagini de Internet nu pot acorda drepturi de licență asupra proprietății intelectuale a companiei EvoBus GmbH.

Responsabilitate și garanție.

Informațiile sunt puse la dispoziție de compania EvoBus GmbH pune la dispoziție informații fără a da o asigurare sau garanție explicită sau implicită. Orice fel de garanții implicite cu privire la vandabilitate, adecvare pentru anumite scopuri sau de inviolabilitate a legilor sau brevetelor sunt de asemenea excluse. Chiar dacă noi (EvoBus GmbH) plecăm de la premisa că informațiile furnizate de noi sunt exacte, acestea pot conține totuși erori sau inexactități, pentru care noi (EvoBus GmbH) nu suntem responsabili.

Informații despre soluționarea diferendelor online.

Comisia UE a creat o platformă de Internet pentru soluționarea diferendelor online (așa-numita "platformă OS"). Platforma OS servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajuduciară a diferendelor cu privire la obligațiile contractuale, care decurg din contractele de vânzare-cumpărare online. Puteți accesa platforma OS la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr