Drept de autor

Drepturi de autor Daimler Buses GmbH. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, materialele audio, video și de animație, precum și materialele auxiliare se supun legislației privind drepturile de autor și a celorlalte norme juridice ce vizează protejarea proprietății intelectuale. Nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau multiplicate, modificate și utilizate pe alte pagini de Internet. Unele pagini de internet ale Daimler Buses GmbH conțin imagini, care se supun drepturilor de autor aferente persoanelor, care le-au pus la dispoziție.

Mărci înregistrate

Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate mărcile afișate în ofertele digitale Daimler Buses sunt proprietatea intelectuală a Daimler Truck AG, acest lucru se aplică în special plăcuțelor cu numele modelului, logourilor și emblemelor sale corporative.

Declarații cu caracter previzional

Multe pagini de Internet conțin declarații cu caracter previzional, care se bazează pe estimări ale conducerii Daimler Buses GmbH sau Daimler Truck AG. Folosirea unor cuvinte ca "a aștepta", "a estima", "a prevedea", "a intenționa" și "a planifica" pe aceste pagini de Internet are ca scop identificarea declarațiilor cu caracter previzional. Enunțurile de acest tip reflectă opiniile companiei Daimler Buses GmbH sau Daimler Truck AG cu privire la evenimentele viitoare până la momentul în care au devenit active și se supun unor riscuri și incertitudini. Așa cum se explică în rapoartele pe care compania Daimler Truck AG le prezintă Agenției SUA pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere, Securities and Exchange Commission (inclusiv cel mai recent raport anual, formularul 20-F), există mulți factori, care pot determina ca rezultatele efective să difere considerabil de estimările exprimate aici. Dintre acești factori fac parte pe lângă alte schimbări ale condițiilor-cadru generale, economice și de afaceri, și schimbări ale cursurilor valutare și ale nivelului dobânzilor, introducerea pe piață a unor produse ale concurenților, nivelul insuficient de acceptare a noilor produse și servicii și schimbări ale strategiei companiei. Companiile Daimler Buses GmbH și Daimler Truck AG își exprimă orice intenție sau obligație de a actualiza permanent enunțurile cu caracter previzional deoarece acestea se bazează exclusiv pe circumstanțele existente la data publicării lor.

Produse și prețuri

Unele pagini pot suferi modificări ulterior finalizării redactării. Informațiile de pe această pagină de Internet a companiei Daimler Buses GmbH trebuie considerate orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări de preț și erori. Imaginile pot include, de asemenea, accesorii sau dotări opționale de la compania Daimler Buses GmbH, care nu aparțin gamei standard de livrare. Diferențele de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Pe această pagină a companiei Daimler Buses GmbH pot fi prezentate de asemenea tipuri și prestații de consiliere, care nu sunt oferite în anumite țări. Afirmațiile privitoare la prețuri și dotări de serie, dispoziții legale, juridice și fiscale și efectele acestora sunt valabile numai în anumite țări. Se aplică prețurile valabile la data livrării. Solicitați versiunea actuală a prețurilor la un birou de vânzări de omnibuze, la o reprezentanță generală sau la o filială a Daimler Buses GmbH.

Licențe

Compania Daimler Buses GmbH dorește să vă ofere un program online modern și informativ. Sperăm că veți aprecia la fel ca noi modalitatea noastră creativă de structurare a programului. Cu toate acestea vă rugăm să dați dovadă de înțelegere deoarece compania Daimler Buses trebuie să-și protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor și aceste pagini de Internet nu pot acorda drepturi de licență asupra proprietății intelectuale a companiei Daimler Buses GmbH.

Responsabilitate și garanție

Informațiile sunt puse la dispoziție de compania Daimler Buses GmbH pune la dispoziție informații fără a da o asigurare sau garanție explicită sau implicită. Orice fel de garanții implicite cu privire la vandabilitate, adecvare pentru anumite scopuri sau de inviolabilitate a legilor sau brevetelor sunt de asemenea excluse. Chiar dacă noi (Daimler Buses GmbH) plecăm de la premisa că informațiile furnizate de noi sunt exacte, acestea pot conține totuși erori sau inexactități, pentru care noi (Daimler Buses GmbH) nu suntem responsabili.

Pe paginile noastre de Internet găsiți link-uri spre alte pagini din Internet. Dorim să precizăm că nu putem influența structura și conținutul paginilor accesate. Nu putem prelua nicio garanție pentru actualitatea, corectitudinea, complexitatea sau calitatea informațiilor prezentate acolo. Pornind de la acest context, ne distanțăm de toate informațiile existente pe aceste pagini. Această explicație se aplică pentru toate link-urile spre paginile externe și informațiile existente aici, care există pe paginile noastre de Internet.

Informații despre soluționarea diferendelor online

Comisia UE a creat o platformă de Internet pentru soluționarea diferendelor online (așa-numita "platformă OS"). Platforma OS servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajuduciară a diferendelor cu privire la obligațiile contractuale, care decurg din contractele de vânzare-cumpărare online. Puteți accesa platforma OS la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  și Mercedes-Benz sunt mărci înregistrate ale Mercedes-Benz Group AG.